Offentlig visning af film og tv-serier

Ønsker du at vise en film, tv-serie mv. for en større eller mindre kreds af personer? Få et overblik over reglerne for offentlig visning af film, tv-serier mv. her.

This describes the image

Producentforeningen får løbende henvendelser fra virksomheder, filmklubber og lignende, som ønsker at vise film, tv-serier mv. for en større eller mindre kreds af personer.

Efter ophavsretsloven skal man have tilladelse til at udnytte en film eller tv-serie fra rettighedshaveren til værket. Har du fx en film på dvd eller Blu ray, har du ret til at se filmen i privat regi, dvs. du må gerne vise filmen for venner eller andre, du har en personlig relation til. Det samme gælder for indhold på streamingtjenester, fx Netflix og HBO Nordic, som du har adgang til gennem et abonnement. Abonnementet giver dig alene en personlig adgang til at tilgå indholdet på streamingtjenesten, og det fremgår som oftest af brugerbetingelserne, at indholdet af tjenesten ikke må bruges kommercielt eller til offentlig visning. 

Vil du vise en film for en personkreds, hvor der ikke kan siges at være et personligt bånd mellem dig som arrangør/ansvarlig for visningen af filmen og personkredsen/publikum, er der tale om en offentlig fremførelse i ophavsretlig forstand, og en sådan udnyttelse af filmen kræver særskilt tilladelse fra den, der har rettighederne til filmen.

En tilladelse til offentlig fremførelse af film vil ofte hænge sammen med betaling til rettighedshaveren, da udnyttelse af filmen har en værdi for både distributøren, producenten og for de kunstnere, der har bidraget til at skabe filmen. 

Reglerne på området er derfor rimelig enkle: Du skal have en tilladelse til at vise en film, tv-serie mv. offentligt, og du skal nok også betale herfor.

Det kan dog i praksis være svært at gennemskue, hvem der skal betales til, og hvor meget der skal betales. Dels er der mange aktører involveret, dels varierer praksis for betaling fra situation til situation.

Rettighederne til en film er oftest samlet hos filmens producent. Hvem der er den relevante rettighedshaver, afhænger dog af, hvilke aftaler filmens producent har indgået. Nogle filmproducenter står selv for at indgå aftaler om offentlig fremførelse, mens andre filmproducenter har overladt denne ret til en distributør. Det vil derfor oftest være enten filmens producent eller distributør, som du skal kontakte for at få den fornødne tilladelse til at vise filmen offentligt. Eksempler på kendte distributører er Nordisk Film Distribution, SF Studios og Scanbox Entertainment. Streamingtjenester har sjældent rettighederne til at vise indholdet på tjenesten offentlig, medmindre der er tale om originalt indhold produceret af tjenesten selv.

Der er ikke faste priser for offentlig fremførelse af film, tv-serier mv. Betalingen for visningen af den enkelte film afhænger derfor af den nærmere aftale med den pågældende filmproducent eller distributør.

Særligt ift. musikken i filmen

Ved offentlig fremførelse af film mv. skal der betales særskilt for musikken i filmen. Derfor skal du også have en aftale med Koda, som repræsenterer rettighederne til musik i film mv.

Tv-udsendelser mv.

Ønsker du offentligt at vise tv-udsendelser mv., skal du kontakte tv-udbyderen for at høre nærmere. Tv-udbyderen kan fx være Viasat, Canal Digital eller – for DRs og TV 2s kanaler – Copydan Erhverv. 

Der skal eventuelt betales separat for brugen af tv-signalet.

Nyttige Links

Kodas hjemmeside

Opdateret 9. aug 2021