Nyttige links om GDPR

Den nye persondataforordning, GDPR, trådte i kraft den 25. maj 2018. Nedenfor en række links til vejledninger og guidelines, som kan være nyttige i arbejdet med at gøre virksomheden klar til den nye lovgivning.

This describes the image

Datatilsynet har samlet en lang række vejledninger til hvordan man forstår og anvender den nye databeskyttelsesforordning. Oversigten opdateres løbende. 
https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesforordningen/
 

DI har kogt de mange sider og artikler om den nye lovgivning ned til noget, som er mere håndterligt for virksomhederne. 
http://di.dk/Virksomhed/Produktion/IT/itsikkerhed/personoplysninger/Pages/Vejledningompersondataforordningen.aspx
 

Dansk Erhverv har her en samlet oversigt over de officielle vejledninger om behandling af persondata fra både danske myndigheder og fra EU. 
https://www.danskerhverv.dk/radgivning/persondata-kunder/officielle-vejledninger/


Et gratis værktøj kan lette arbejdet med GDPR. Henning Mortensen, som er it-specialist, har udarbejdet et regneark, som giver overblik over de problemstillinger, som man skal forholde sig til. Producentforeningen har fået lov til at dele linket til vejledningen. 
https://www.linkedin.com/pulse/nyt-gratis-værktøj-kan-lette-arbejdet-med-henning-mortensen/

Opdateret 1. sep 2021