Fiktionsoverenskomst mellem De4 og Producentforeningen

Overenskomst mellem Dansk Filmfotograf Forbund, Dansk Filmklipperselskab, Danske Scenografer, Dansk Journalistforbund og Producentforeningen om fiktionsproduktioner. Overenskomsten gælder fra den 7. februar 2022 og indtil en ny overenskomst aftales. Dette betyder, at lønningerne ikke er opdateret i 2023, og at man derfor kan tage udgangspunkt i lønniveauerne fra 2022.

This describes the image

Hent overenskomstteksten og standardkontrakten her. 

Mailadresse til sekretariatet for De4 til modtagelse af kontrakter iht. overenskomsten: kontrakter@de4.nu

Kontonummer til ferietillægget, jf. § 16: Danske Bank reg. nr. 3001 konto 13371857

Kontonummer til Beta-puljen, jf. § 21: Danske Bank reg. nr. 3001 konto 13371490

Find afregningsskema her.

Aftalekoden til De4's pensionsordninger:

Dansk filmklipperselskab

20226

Dansk Filmfotograf forbund

20227

Dansk Scenografer

20228

Dansk journalistforbund

20229


 

Opdateret 1. mar 2024