Arbejdsmiljøkurser

Producentforeningen udbyder løbende arbejdsmiljøkurser målrettet film- og tv-branchen. Kurserne er for både arbejdsgivere, arbejdsledere og medarbejdere.

This describes the image

Arbejdsmiljøloven pålægger producenter at sørge for, at mindst en medarbejder (den af medarbejderne valgte arbejdsmiljørepræsentant) og en arbejdsleder (udpeget af producenten) på en produktion gennemfører eller har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Producentforeningen har taget initiativ til at udvikle og udbyde et arbejdsmiljøkursus målrettet film- og tv-branchen, som skal være med til at give arbejdsledere, herunder særligt line producere og produktionsledere, og medarbejderrepræsentanter øget kompetence inden for arbejdsmiljømæssige spørgsmål, herunder risikovurdering, ulykkesforebyggelse og psykisk arbejdsmiljø. 

Kurset svarer til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, men er målrettet film- og tv-branchen så meget som arbejdsmiljølovgivningen tillader det.

Nye kurser annonceres løbende via Producentforeningens nyhedsbrev og her på hjemmesiden.

Kontakt  juridisk afdeling, hvis du har spørgsmål til arbejdsmiljø, herunder sikkerhed, på film- og tv-produktioner.

Her på hjemmesiden kan du finde en liste over personer, der har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. 

 

Opdateret 2. nov 2021