Overenskomster

Producentforeningen har overenskomster med filmarbejdere, journalister, skuespillere og dramatikere. Find alle overenskomsttekster, kontrakter og lønoversigter her. For medlemmer af Producentforeningen ligger desuden vejledninger til de enkelte overenskomster.