Reglerne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft er lempet

Det bliver lettere at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark pr. 1. april 2023.

This describes the image

Til orientering har Folketinget den 23. marts 2023 vedtaget L46 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Styrket international rekruttering). Det indebærer, at reglerne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft er lempet med virkning fra 1. april 2023, herunder: 

  • Positivlisten for personer med en videregående uddannelse udvides med flere stillingsbetegnelser.
  • Fast-track ordningen udvides således at betingelsen for certificering nedsættes fra 20 til 10 fuldtidsansatte i virksomheden.
  • En ny, supplerende beløbsordning, hvor der efter ansøgning kan meddeles opholdstilladelse, hvis udlændingen har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse inden for et fagområde, hvor ansættelsen indebærer en årlig aflønning på mindst 375.000 kr. 
  • Udenlandske studerende får bedre mulighed for at blive i Danmark efter afsluttet videregående uddannelse 

 
For mere information kontakt Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) www.siri.dk

Opdateret 24. mar 2023