Undersøgelse af grænseoverskridende adfærd i spilbranchen

Undersøgelse af grænseoverskridende adfærd i spilbranchen viser, at tonen kan være hård i branchen.

This describes the image

Producentforeningen fik i efteråret 2021 foretaget en undersøgelse af grænseoverskridende adfærd i spilbranchen for at få afdækket karakteren og omfanget af grænseoverskridende adfærd i branchen bredt set - fra seksuelle krænkelser og chikane til diskrimination og magtmisbrug.

Ved de fleste spørgsmål er det under 5% af respondenterne, der svarer, at de har været udsat for eller vidne til krænkelserne. Der er dog tre centrale problematikker, hvor oplevelser med grænseoverskridende adfærd er forekommet i højere grad end i de øvrige områder. Det drejer sig om ubehagelige jokes, kønsdiskrimination og overfusninger/grov tiltale.

Mest fremherskende er oplevelser med ubehagelige jokes, hvor respondenter giver udtryk for at branchen er præget af en generel accept af racistiske og sexistiske vittigheder eller kommentarer, der dog ikke nødvendigvis opfattes som ondsindet, men snarere uprofessionel og gammeldags.
Ligeledes er kønsdiskrimination en udbredt oplevelse hos især de kvindelige respondenter, som beskriver, hvordan de ikke tages lige så seriøst som deres ligeværdige mandlige kollegaer, og at de ofte i højere grad oplever at skulle kæmpe for at blive anerkendt for deres kompetencer og resultater.

Den tredje mest forekommende form for grænseoverskridende adfærd er oplevelser med ledere eller kolleger, der råber eller taler aggressivt eller respektløst til andre mennesker på arbejdspladsen – ofte i forbindelse med faglige uenigheder eller i pressede situationer.

Branchens udfordringer synes altså at være kulturelt funderede – og fokuseret omkring verbale krænkelser, stødende udtryksmåder, utvetydig diskrimination og hård omgangstone. Dette afspejles også i undersøgelsens kvalitative studie, som tegner et billede af udfordringer med stigmatisering og uhensigtsmæssig branchejargon.

Respondenterne peger på et øget fokus på diversitet, kønsbalance og ligestilling som centrale elementer i løsningen af branchens udfordringer på området. Her lægges der også vægt på, at en aktiv og velintegreret Code of Conduct kan være grundstenen i det fremadrettede kulturarbejde, der skal sikre en bæredygtig dansk spilbranche.

Undersøgelsen var en elektronisk spørgeskemaundersøgelse suppleret af en række kvalitative interview gennemført af den autoriserede arbejdsmiljørådgiver CRECEA. I alt har 342 respondenter været i kontakt med spørgeskemaet, og 254 af dem har gennemført med fuld besvarelse. Dertil er der blevet foretaget fem kvalitative interviews. Spørgeskemaet dækker 18 forskellige typer af grænseoverskridende adfærd. 

Hent undersøgelsen her. 

Hent en engelsk oversættelse af undersøgelsen her: 

Opdateret 16. jun 2022