Rekordstor dansk indholdsproduktion

2022 var en foreløbig kulmination for dansk indholdsproduktion af film, tv og spil, som satte nye rekorder for eksport, beskæftigelse og en omsætning, der steg med halvanden milliard kr. til 10 mia. kr.  

This describes the image

”Det er glædeligt, at de endelige tal bekræfter, at 2022 var et rekordår for de danske indholdsproducenter, som præsterede en imponerede vækst i omsætning, eksport og beskæftigelse. Dansk indhold i form af film, tv, spil, reklame og interaktive fortællinger er utrolig populært uanset format og både herhjemme og i udlandet. Det er særlig spilbranchen, som driver den enorme og imponerende vækst,” siger Producentforeningens direktør Jørgen Ramskov. 
 
Danske Indholdsproducenter bygger på data fra Danmarks Statistik, og da de relevante data først er tilgængelige med en vis forsinkelse, omhandler rapporten tal fra 2022. Der er sket en del i branchen siden 2022.
 
”Selvom tallene i 2022 var positive for tv- og filmproduktionen, så har udviklingen i 2023 og første halvår af 2024 vist, at vilkårene for især fiktionsproduktion og tv nu er meget vanskeligere. Det forventes, at der vil være fald i omsætningen for især tv-fiktion i 2023-tallene. Det er først her, at rettighedskonflikten og afmatningen i streamingmarkedet slår igennem. Derfor er det helt afgørende at sikre ro og stabilitet omkring tv- og filmproduktionen i de kommende år. Det bidrager kulturbidraget heldigvis til, og så håber vi på politisk opbakning til at få indført produktionsrabatter i Danmark, så det kan blive mere attraktivt for streamingtjenester at investere i dansk indhold,” understreger Jørgen Ramskov. 
    
Brancherne bestod af 1.169 virksomheder, der producerer film, tv, reklamefilm, spil og interaktive værker, og beskæftiger i alt 5.261 årsværk, hvilket er 7% højere end året før og en samlet stigning i beskæftigelsen på 35% over de sidste seks år. Det er især brancherne spil og interaktiv, der driver væksten i beskæftigelsen - i de to brancher stiger antallet af årsværk med knap 14% i forhold til 2021, mens der er en vækst på 64% hen over hele perioden 2017-2022.  
 
Brancherne omsætter tilsammen for 10 mia. kr. i 2022, hvilket er halvanden mia. kr. mere end i 2021.  
Eksporten på tværs af de fem delbrancher sætter i 2022 rekord med 3,9 mia. kr., hvilket er en stigning på 16% i forhold til 2021 og mere end en tredobling siden 2017. Det er ligeledes spilbranchen, der driver væksten i eksport. Spilproducenterne eksporterer i 2022 for 2,6 mia. kr. og genererer to tredjedele af branchernes samlede eksport. Det er samtidig værd at fremhæve, at eksporten stiger markant i fire af brancherne i 2022 - særligt hos tv-producenterne, som historisk 2017-2020 har eksporteret for omkring 140-150 mio. kr., men i 2021 og 2022 eksporterer for hhv. 204 og 280 mio. kr.  
 
Hele rapporten findes i en interaktiv version her, så det er muligt at se specifikke fordelinger på underbrancher osv. 
 
Danske Indholdsproducenter udgives af Producentforeningen og er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik. Tal for 2023 er tilgængelige i en tidlig version i efteråret 2024. 

Opdateret 1. jul 2024