Rekordhøj eksport af danske spil, film og tv-produktioner i 2021

Den kulturpolitiske redegørelse sætter en tyk streg under, at kulturbranchen skaber en kæmpe værdi også i form af beskæftigelse og vækst. Det bekræfter nye, detaljerede data fra Producentforeningen om de danske indholdsproducenters omsætning, beskæftigelse og eksport i 2021 i rapporten Danske Indholdsproducenter 2023.

This describes the image

For andet år i træk omsætter branchen for næsten 8,5 mia. kr. Det er igen i 2021 i høj grad spilbranchen, der driver den økonomiske udvikling med en omsætning på godt 3 mia. kr. 

Eksporten på tværs af de fem delbrancher sætter i 2021 rekord med 3,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 14% i forhold til 2020 og næsten en tredobling siden 2017. Det er spilbranchen, der især bidrager til væksten og eksporterer for 2,2 mia. kr., hvormed digitale spil genererer to tredjedele af branchernes samlede eksport. Men eksporten stiger markant i alle brancherne – særligt hos tv-producenterne, som historisk har eksporteret for omkring 140-150 mio. kr., men i 2021 eksporterer for mere end 200 mio. kr.

”Rapporten viser en branche, der er i stand til at producere indhold, der er stor efterspørgsel efter – både lokalt og internationalt. Original dansk indholdsproduktion – hvad enten det er film, tv, spil, reklame eller interaktive fortællinger – formår både at engagere, inspirere og underholde samtidig med det skaber vækst og beskæftigelse. Aktuelt står tv og filmproduktionen desværre meget stille, primært fordi alle afventer en ny medieaftale og afklaring omkring kulturbidraget. De utrolig flotte tal fra 2021 understreger imidlertid, hvor godt branchen klarede sig før rettighedskonflikten og den aktuelle krise. Med den kulturpolitiske redegørelse ser det heldigvis ud til, at politikerne også har fået øjnene op for branchens potentiale” siger Producentforeningens direktør Jørgen Ramskov.

I 2021 består brancherne af 1.141 virksomheder, der producerer film, tv, reklamefilm, spil og interaktive værker. Brancherne beskæftiger i alt 4.920 årsværk, hvilket er 10% højere end året før og en samlet stigning i beskæftigelsen på 25% over de fem år, som undersøgelsen omfatter. Det er især brancherne spil og interaktiv, der driver væksten i beskæftigelsen – i de to brancher stiger antallet af årsværk med knap 20% i forhold til 2020, mens der er en vækst på knap 50% hen over hele perioden 2017-2021.  

Danske Indholdsproducenter udgives af Producentforeningen hvert år og er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik.

Hent rapporten her: 

Opdateret 22. maj 2023

Vil du vide mere?