Efterårets program for kurser, workshops og inspirationsmøder

Sæt krydser i kalenderen: Vi byder på to morgenmøder, et gå-hjem-møde, en workshop og et tre-dages kursus. Alt sammen med arbejdsmiljø, ledelse og arbejdskultur som omdrejningspunktet.

This describes the image

Til efteråret udbyder Producentforeningen tre inspirationsarrangementer om arbejdsmiljø og ledelse med fokus på nogle af de udfordringer, som medlemmerne møder. Arrangementerne er forbeholdt medlemmer af Producentforeningen, og alle medlemmer – og det vil også sige ansatte hos medlemmer – er velkomne til møderne, som afholdes i Producentforeningens lokaler på Frederiksberg. Det er gratis at deltage. Inspirationsarrangementerne udbydes i samarbejde med Hartmanns. 

Ledelse i usikre tider: Både film- og tv-branchen er på kort tid gået fra ekstrem travlhed og kapacitetsudfordringer til produktionsstop og risiko for fyringer og konkurser. Hvordan agerer du som leder i det landskab? Få input på inspirationsmødet, der har fokus på psykologisk tryghed & kommunikation. Torsdag den 31. august kl. 16

Ledelse af flere generationer på arbejdspladsen: Få indsigt i de nuværende fem generationers præferencer på arbejdspladsen i forhold til motivation, samarbejde, ledelse, relationer og arbejdsstil. Hvorfor opstår der konflikter mellem generationer på arbejdspladsen og hvordan skaber du som leder stærkere teams på tværs af generationerne. Torsdag den 28. september kl. 9

Culture eats stress for breakfast: Få indsigt i, hvordan styrkelse af kulturen på arbejdspladsen kan beskytte mod stress. Relationer mellem mennesker kan sikre et bæredygtigt arbejdsliv og mere modstandskraft over for det, der kan presse os. Social støtte er en af de mest beskyttende faktorer for stress og sygefravær på arbejdspladsen. Men udvikling af relationer kræver tid og energi, og det forudsætter, at vi ved, hvad der styrker relationer og psykologisk tryghed mellem mennesker. Onsdag den 1. november kl. 9

Tilmelding og yderligere detaljer om inspirationsarrangementerne kommer snarest - indtil videre: Sæt kryds i kalenderen. 

Vi udbyder desuden en enkelt workshop om arbejdsmiljø. På vores workshops er der deltagerbetaling: 800 kr. for medlemmer, 1200 kr. for ikke-medlemmer. 

Rollen som go-to-person på film- og tv-produktioner: Hvem kan dine kolleger/ansatte gå til, når der er problemer med arbejdsmiljøet på en produktion? Vi tilbyder igen et skræddersyet kursus, der klæder deltagerne på til at blive en bedre go-to-person på en film- eller tv-produktion. Kurset handler blandt andet om kultur og relationer, om samtaleteknik og løsningsfokuseret samtale, om socialt og organisatorisk arbejdsmiljø og risikofaktorer og beskyttende faktorer. Alt sammen i et forløb, der er målrettet det særlige arbejdsmiljø, der er på en film- eller tv-produktion. Heldagskursus 9. november 2023 kl. 9 - 16. Underviser Louise Luxhøj, Hartmanns. 
Læs mere
 

Og endelig afholder vi i begyndelsen af november et tre-dages arbejdsmiljøkursus, som er det obligatoriske kursus for arbejdsmiljørepræsentanter. 


 

Opdateret 21. nov 2023

Vil du vide mere?