Analyser & rapporter

Producentforeningen undersøger og analyserer branchen løbende. Vi kigger på antal arbejdspladser, udviklingen i omsætning, eksporttal og forventninger til fremtiden, og rapporter og dokumentation kan hentes her på hjemmesiden.

Analysearbejdet har til formål at styrke foreningens politiske arbejde samt at servicere vores medlemmer med relevante branche- og benchmarking-data.
Rapporter og analyser offentliggøres løbende via denne side.

Hent seneste udgave af Danske Indholdsproducenter eller find enkeltstående analyser og undersøgelser. 

Kontakt gerne Grethe Fløe eller info@pro-f.dk, hvis du har input eller kommentarer til undersøgelserne, eller hvis du har idéer til nye projekter.