Tv-overenskomst for DJ/FAF, ansatte

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte

This describes the image