Overenskomst med De4

Overenskomst mellem Dansk Filmfotograf Forbund, Dansk Filmklipperselskab, Danske Scenografer, Dansk Journalistforbund og Producentforeningen om fiktionsproduktioner. Overenskomsten gælder i perioden 7. februar 2022 – 30. april 2022.

This describes the image

Hent overenskomstteksten og standardkontrakten her. 

Mailadresse til sekretariatet for De4 til modtagelse af kontrakter iht. overenskomsten: kontrakter@de4.nu

Kontonummer til ferietillægget, jf. § 16: Danske Bank reg. nr. 3001 konto 13371857

Kontonummer til Beta-puljen, jf. 21: Danske Bank reg. nr. 3001 konto 13371490


 

Opdateret 31. mar 2022

Vil du vide mere?