Krav om test og isolation ved indrejse i Danmark

I Danmark er der krav om isolation og test ved indrejse til Danmark grundet COVID-19. Kravene lempes dog, såfremt man er færdigvaccineret eller kan fremvise dokumentation for at være tidligere smittet med COVID-19. Et negativt testresultat kan også i nogle tilfælde lempe kravene.

This describes the image

Krav om isolation 
Det er nu et krav og ikke kun en anbefaling, at man isolerer sig i 10 dage efter indrejse til Danmark. Isolationen kan brydes ved negativ PCR-test, der dog først kan tages på 4. dagen efter indrejsen. Fra den 21. april er der ikke længere krav om isolation for personer, der rejser ind i Danmark fra et gult land. Erhvervsrejsende er ikke undtaget kravet om 10 dages isolation. De må dog gerne bryde isolationen for at udføre arbejde, hvis de rejser ind i Danmark fra et gult eller orange land. Så snart de har fri, skal de isolere sig som minimum frem til negativ PCR-test taget på 4. dagen. 

Personer fra orange EU- og Schengenlandene kræver ikke længere et anerkendelsesværdigt formål ved indrejse, men de er stadig omfattet af kravet om test og isolation, medmindre de er vaccinerede eller er tidligere smittede. Isolationskravet for personer med fast bopæl i et orange EU- eller Schengenland bortfalder dog den 26. juni 2021.
Hvis reglerne om isolation brydes uden lovlig grund, kan det medføre en bøde på 3.500 kr. ved første forseelse. 
 
Krav om test
Der er derudover indført krav om, at alle flyrejsende (også danske statsborgere) fra orange eller røde lande eller regioner skal fremvise en max 24 timer gammel negativ test ved ombordstigning. Dette betyder, at personer, der stiger ombord fra et gult land eller region ikke længere behøver test forud for ombordstingning. Hurtigtest skal herefter udføres efter ankomst i lufthavnen, medmindre man er tidligere smittet eller færdigvaccineret og ankommer fra et gult eller orange land eller region. 
Ved indrejse ved sø/landegrænser gælder, at udenlandske statsborgere skal kunne fremvise negativ test ved grænsekontrol. Test skal ske igen senest 24 timer efter indrejse. 

Hvis du er færdigvaccineret eller tidligere smittet 

Såfremt den færdigvaccinerede/tidligere smittede person har fast bopæl i EU- eller Schengenlandene eller gule tredjelande (for vaccinerede: og er vaccineret med en EMA-godkendt vaccine), er personen fritaget fra krav om test inden ombordstigning på fly og test og isolation efter indrejse, hvis du rejser fra et gult eller orange land eller region. Alle krav gælder stadig for indrejse fra røde lande.


Se en mere detaljeret oversigt over reglerne og undtagelserne her. 

Opdateret 26. okt 2021

Vil du vide mere?