COVID-19: Aftaler med organisationerne

OBS! Aftalerne er udløbet, og er kun gældende for kontrakter underskrevet før udløbsdatoerne.

Producentforeningens aftaler med organisationerne om hjemsendelse på grund af COVID-19

This describes the image

Hent Producentforeningens aftaler med hhv. DJ, FAF og DSF nedenfor.

Bemærk at DJ aftalen er udløbet med udgangen af november måned 2020 og ikke december, som fremgår af ordlyden i aftalen. Aftalen er således ikke gældende men ligger fortsat tilgængelig til orientering. 

Aftalen med Dansk Skuespillerforbund er forlænget frem til 30. juni 2021. Det er desuden aftalt med DSF, at isolation/karantæne i anledning af corona-epidemien honoreres som overliggerdage. 

Aftalen med FAF gælder for alle kontrakter, der er indgået til og med 30. april 2021. Dog gælder det for FAF aftalen, at bestemmelser om fravigelse af opsigelsesreglerne kun gælder til og med 31. juli 2021. Derefter er det overenskomstens almindelige opsigelsesregler, der gælder, med mindre andet aftales mellem parterne. Se den forlængede aftale nedenfor. 

Opdateret 13. okt 2021