Producenter kan nu kræve Coronatest af medarbejdere

Torsdag den 19. november 2020 blev en ny lov vedtaget, der giver arbejdsgivere ret til at kræve test for Coronasmitte af deres ansatte og få oplyst resultat af testen. Hvis den ansatte ikke medvirker, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser.

Loven udløber automatisk den 1. november 2021, og det vil derfor ikke være muligt at teste medarbejdere for covid-19 efterfølgende, medmindre loven forlænges.

Hvornår kan det kræves, at en medarbejder testes?

Det skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte, herunder arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn. Det er Producentforeningens vurdering, at det i konkrete produktionssammenhænge i udgangspunktet vil være sagligt at pålægge test. I skal skriftligt bede den ansatte om at lade sig teste og angive årsagen hertil. Hvis I kræver test uden saglig grund, eller hvis I ikke har bedt om det på skrift, kan den ansatte i værste fald tilkendes en godtgørelse. Det vil fortsat være muligt at opfordre medarbejderne til frivilligt at lade sig teste, uden at I giver et egentligt skriftligt pålæg.
 

Hvor og hvornår kan testen udføres?

Hvis testen er pålagt af producenten, skal den som udgangspunkt foregå i arbejdstiden. Alternativt skal den ansatte kompenseres økonomisk for sin tid. Hvis den ansatte har rimelige udgifter (eksempelvis transportudgifter) i forbindelse med gennemførelse af den pålagte test, skal disse dækkes af producenten.
Det er vigtigt, at en pålagt test gennemføres på en betryggende måde i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer. Hvis testen udføres på arbejdspladsen af ikke-sundhedsfaglige personer så som kollegaer, kan den ansatte kræve at blive testet uden for arbejdspladsen. Det forudsætter dog, at formålet med testen ikke forspildes.
Hvornår skal den ansatte oplyse om resultatet?
Den ansatte skal hurtigst muligt oplyse producenten om tidspunktet og resultatet af testen. Det er også muligt at pålægge, at medarbejderen oplyser producenten om resultatet, selv når der er tale om en frivillig test.
 

Må resultatet registreres

Hvis I registrerer oplysninger om resultaterne på de ansattes test, skal de ansatte oplyses herom. I skal derfor enten opdatere jeres GDPR politik eller udarbejde en særskilt politik til formålet. I har kun ret til at opbevare oplysninger, så længe det er hensigtsmæssigt i forhold til lovens formål. Så husk at fastsætte slettefrister, så I overholder persondataloven.
 

Hvis medarbejderen ikke vil testes?

Det kan få ansættelsesretlige konsekvenser for den ansatte, hvis vedkommende ikke vil lade sig teste. Det forudsætter dog, at den ansatte er skriftligt informeret om, at manglende deltagelse kan få konsekvenser. Hvis den ansatte ikke oplyser resultatet af testen, kan dette også få ansættelsesretlige konsekvenser. 
 

Flere spørgsmål?

Loven tager ikke højde for alle tænkelige scenarier, og der kan naturligt opstå uklare situationer. Hvis I har spørgsmål til den nye lov eller håndtering af Corona i øvrigt, kan I kontakte Zia Hammer på zh@pro-f.dk.

Loven kan i øvrigt læses her