One Stop Shop – danske dokumentarfilm på vod

Få din dokumentarfilm ud på vod

Producentforeningens One Stop Shop er et projekt, der samler et katalog af dokumentarfilm og sælger dem samlet til vod-distributørerne. Udgangspunktet for projektet er, at aktørerne på vod-markedet i princippet gerne vil tage dokumentarfilm ind i kataloget, men det er for ressourcekrævende at skulle handle med en lang række individuelle producenter.

Producentforeningen påtog sig derfor i 2012 rollen med at tilbyde vod-platformene ét sted at købe danske dokumentarfilm - heraf navnet One Stop Shop (OSS). Princippet bag OSS er simpelt: alle dokumentarfilmproducenter kan få film med. Aftalerne med platformene er non-eksklusive og afregningen foregår gennem Producentforeningen. Fordelingen af indtægterne er ligeledes baseret på et simpelt princip om længde og alder på filmene.

OSS fokuserer på abonnementsbaserede vod-tjenester (SVOD), men indgår også aftaler, hvor brugeren betaler for den enkelte film (TVOD).

Sådan får du dine film med i OSS-kataloget
Kontakt os, når du har en ny film, som du vil have med i kataloget, eller når du har gennemgået bagkataloget og fundet et udvalg af film, som du gerne vil have ud via abonnementsbaserede vod-tjenester. Så kan vi fortælle dig hvilke aftaler, der er relevante lige nu og hvornår vi forventer at indgå nye aftaler. Vi udarbejder en kontrakt mellem producent og OSS, hver gang vi indgår en ny aftale med en vod-platform. Her beskrives blandt andet hvilke film, der er omfattet, hvad betalingen er og hvordan afregningen foregår.

Rettighederne og det tekniske
Som producent står du inde for, at filmene er klar til at lægge på vod-platformene. Det betyder, at de underliggende rettigheder skal være clearet.

Du skal have filmen liggende som en pro res-fil, og du skal have styr på metadata: undertekster på dansk og engelsk i form af pac-filer, synopser på dansk og engelsk og artwork i psd-format

Afleveringen til platformene foregår via Dicentia, og du skal indtaste data og uploade materialet til Dicentias mediacloud. De præcise specifikationer afhænger af den konkrete aftale, og vi orienterer om krav og formater, når aftalen bliver indgået.

Producentforeningen modtager betalingen fra platformene og afregner videre til de enkelte producenter. Foreningen tager et administrationsgebyr, som trækkes i forbindelse med afregningen.

Ring til os på 3386 2880, hvis du vil vide mere eller hvis du har film, som du gerne vil have med i kataloget.