Stadig ingen fiktionsoverenskomst med FAF

Producentforeningen har de seneste to dage forhandlet intenst med FAF om den nye fiktionsoverenskomst. Det var forud for møderne vores klare ambition at nå i mål med forhandlingerne, sådan at en ny overenskomst kan træde i kraft den 1. november 2019. Det når vi beklageligvis ikke.

På mødet i går den 23. oktober lykkedes det at nå til enighed om alle løn- og arbejdsvilkår. Resultatet af disse forhandlinger betyder et pænt løft af lønniveauerne til film- og tv-arbejderne, et løft af pensionsbetalingen, ligesom parterne har været enige om at sikre ordnede forhold for alle film- og tv-arbejdere på produktionerne. 

Det eneste, der dermed udestår, er forhandling om en kompensation til fotografer, scenografer og klippere, der medvirker på fuldfinansierede SVOD-produktioner, hvor der ikke lige nu er udsigt til en supplerende betaling fra Copydan. 

Det var Producentforeningens klare overbevisning, at overenskomsten ved udgangen af september stort set var færdigforhandlet, og at spørgsmålet om en kompensationsbetaling var det primære udestående. Det viste sig, at FAF efter en drøftelse med sit bagland havde behov for at genbesøge tidligere forhandlede områder. Det imødekom vi ud fra ønsket om at få en overenskomst, som begge parter er tilfredse med.  Det betyder dog samtidig, at vores forventning om, at der træder en ny overenskomst i kraft 1 november 2019, ikke indfries. 

Der er nu afsat to dage til at forhandle spørgsmålet om kompensation til fotografer, scenografer og klippere på plads. Sidste møde er aftalt til 13. november, og vi forventer, at vi herefter kan sende en færdigforhandlet overenskomst til afstemning.

Rent praktisk er konsekvensen af, at vi endnu ikke er i mål, at der fortsat er fri forhandling med filmarbejderne. 

Producentforeningen skal igen anbefale, at producenterne anvender den ophørte seriefiktionsoverenskomst til produktion af seriefiktion, og den ophørte spillefilmoverenskomst til produktion af spillefilm. Overenskomsterne kan findes her:

Spillefilmoverenskomsten
Seriefiktionsoverenskomsten

Medlemmer der har spørgsmål til forhandlingerne eller til konkrete kontrakter på produktionerne, må endelig tage fat i sekretariatet.