Finansministeriet

Spil på finansloven

Politikerne nåede lige akkurat at færdiggøre en finanslov inden julemåneden gik i gang. Fredag den 30. november 2018 fremlagde regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om finanslov for 2019, der blandt meget andet indeholdt en ekstraordinær bevilling til computerspil på 5 mio. kr. i 2019.

2018 har været det store forligsår på foreningens område med både medie- og filmforlig, og det er de femårige forlig, der fastlægger de store linjer for kulturstøtten til tv, film og spil. Fra Producentforeningens side har vi været skuffede over, at filmforliget ikke tilgodeså spil med mere end de 10 mio. kr., som også var bevillingen i sidste forlig, og det er derfor meget glædeligt, at politikerne har lyttet til kritikken og her i 11. time har bevilget ekstra midler til området. Der er tale om en ekstrabevilling på fem millioner kroner i 2019, og der er i aftaleteksten ingen indikationer af, hvordan man forestiller sig, at midlerne skal administreres – om de skal lægges oveni i spilstøtteordningen under Det Danske Filminstitut eller om der ligger andre tanker bag. 
 

Efter hvad vi hører fra forløbet, er de fem millioner kroner til spil kommet ind i aftalen i de sidste timer. Det har særligt været Dansk Folkeparti, der har været bannerfører for ekstrabevillingen til computerspil, på samme måde som en lang række mindre områder, der på denne måde har fået et særligt løft uden for de store forlig. 


I det hele taget har kulturen fået en pæn ekstra slat penge på finansloven. Samlet set er der i aftalen afsat 759 mio. kr. til kulturelle formål, hvilket også omfatter en styrkelse af de kunstneriske uddannelser, herunder Den Danske Filmskoles uddannelser, på samlet set 8 mio. kr. i 2019 og 2020 og 12 mio. kr. i 2021 og 2022. 


Se hele oversigten over kulturen på finansloven her og se hele finanslovsaftalen her. 


Aftalen fra i fredags mellem regeringen og Dansk Folkeparti skal opfattes som ændringer og tilføjelser til det oprindelige udspil til finanslov, som regeringen kom med for i slutningen af august og som dækker hele ”statens husholdningsbudget”. På erhvervsområdet var der i udspillet afsat midler til at føre de anbefalinger ud i livet, som vækstteam for kreative erhverv kom med i efteråret. I den netop indgåede aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat en samlet pulje på i alt 205 mio. kr. fra 2019-2022. Midler skal bruges til at følge op på anbefalinger fra de fire vækstteams. Konkret afsættes der 30 mio. kr. i 2019, 45 mio. kr. i 2020 og 65 mio. kr. årligt i 2021 og 2022.

Der er også i regeringens udspil afsat 10 mio. kr. til e-sportsaktiviteter. 


Producentforeningen følger udviklingen tæt og står til rådighed for politikerne, når det kommer til udmøntning af de ekstra bevillinger.