Snart mulighed for midlertidig arbejdsfordeling

Ny aftale giver virksomheder ret til at sætte medarbejdere ned i tid for at undgå fyringer

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har vedtaget en model for midlertidig arbejdsfordeling som afløser for lønkompensationsordningen i håb om at reducere antallet af fremtidige afskedigelser grundet COVID-19.
Når den nye model er endeligt vedtaget ved lov, er det muligt for producenter at reducere medarbejderes arbejdstid med mellem 20-50 pct. i op til fire måneder, hvis arbejdsfordelingen påbegyndes inden udgangen af året, og der er et driftsmæssigt behov.    

I de hjemsendte timer er medarbejdere ikke berettiget til løn. De vil dog være berettiget til en forhøjet dagpengesats for de timer, de ikke arbejder grundet arbejdsfordelingen. Omkostningen for producenten vil være betaling af tre dages dagpenge (G-dage) pr. måned pr. medarbejder i den periode, hvor arbejdsfordelingen benyttes af producenten.  


Loven forventes at blive vedtaget i uge 37 og vil blive evalueret i november måned for at vurdere, om modellen eventuelt skal forlænges.
 
Ved spørgsmål om den nye model for midlertidig arbejdsfordeling, kan vores jurist Julie Hollegaard kontaktes på jlh@pro-f.dk eller på tlf. 33862880


Læs trepartsaftalen her.