Sammenbrud i overenskomstforhandlinger med FAF

Forhandlingerne mellem Producentforeningen og FAF om en ny fiktionsoverenskomst er brudt sammen. Vi er nu i gang med at opdatere Producentforeningens vejledende vilkår, så de tager højde for de områder, hvor vi var nået til enighed. 

Der er nu fri forhandling på området, på samme måde som der har været siden overenskomsten blev opsagt til ophør til udgangen af januar 2016.

Det har været Producentforeningens opfattelse, at vi kunne nå en aftale med FAF om løn, arbejdsforhold og rettighedsbetaling, men onsdag den 28. august 2019 præsenterede FAF en tilføjelse til forhandlingerne om, at FAF efter udløbet af overenskomstens gyldighedsperiode, ikke længere kan forhandle rettigheder for udnyttelse på streamingtjenester for medlemmerne, og at rettighedsforhandlingerne ved udgangen af 2020 overgår til Create Denmark. Producentforeningen afviste denne tilføjelse, men FAF fastholdt, at FAF tager forbehold for ensidigt at beslutte, at streamingrettigheder ikke for fremtiden skal være omfattet af parternes overenskomst. Dette kan ikke tolkes som andet end, at FAF allerede nu har besluttet, at streamingrettigheder ved overenskomstens udløb og ophør overdrages til Create Denmark.

Producentforeningen var tirsdag den 3. september 2019 ad flere omgange i kontakt med FAF, som ikke ønskede at give producenterne sikkerhed for, at rettigheder er en del af overenskomsten efter udgangen af 2020. Det er ikke acceptabelt for producenterne. Overdragelse af rettigheder har været en forudsætning for al forhandling og den enighed om løn og arbejdsforhold, der er opnået i det meget lange forhandlingsforløb, og det er ikke acceptabelt at overdragelse af rettigheder pludselig fjernes for fremtiden. Producenternes erhvervelse af rettigheder er desuden helt afgørende for muligheden for finansiering af alle typer af produktioner. Vi har derfor nu meddelt FAF, at vi betragter forhandlingerne som afsluttede.

Det betyder, at producenterne fra nu af kan blive mødt med krav fra rettighedsbærende filmarbejdere om, at deres rettigheder skal forhandles direkte med Create Denmark. Det krav er uacceptabelt, og Producentforeningen opfordrer medlemmerne til at kontakte foreningen, når der skal indgås nye aftaler og særligt i forhold til rettighedsbestemmelsen.

Vi er kede af, at vi efter et meget langt forhandlingsforløb ikke kunne blive enige om en ny overenskomst - og vi er naturligvis også kede af det besvær, det giver medlemmerne i forhold til de konkrete forhandlinger. Vi er i gang med at opdatere foreningens vejledende vilkår, så de tager højde for de områder, hvor parterne var nået til enighed.

Det er vigtigt for Producentforeningen, at der er ordnede forhold i branchen, og vi er undervejs i forhandlingerne kommet meget langt på spørgsmålene om arbejdstid, løngrupper og lønniveauer. Den seneste tilføjelse viser klart, at man på sigt ikke ønsker rettigheder omfattet af overenskomsten, og vi hverken kan eller vil acceptere, at rettighedsforhandlingerne på den måde trækkes ud af overenskomsten og ud af forhandlinger mellem producent og filmarbejder.


*opdateret*