Regeringens Vækstteam for kreative erhverv rammer plet med anbefalinger

I Producentforeningen er der stor positivitet over de anbefalinger, som Vækstteam for kreative erhverv i dag er udkommet med. Bekæmpelse af ulovlig download, tilvejebringelse af risikovillig kapital og øget klyngesamarbejde er de ting, der bringer mest glæde hos producenterne.

I dag blev anbefalingerne fra regeringens Vækstteam for kreative erhverv præsenteret. Producentforeningen håber og tror, at regeringen vil tage godt imod forslagene, og melder sig under fanerne for at løfte den vigtige agenda.

 

Der er en lang række af anbefalingerne, som rimer godt med det, Producentforeningen har ambitioner om at arbejde hen imod.

Vækstteamet anbefaler fx, at man skaber bedre adgang til risikovillig kapital – noget, som man i forvejen efterspørger stærkt i både i film- og spilbranchen.

 

”Spilbranchen i Danmark har et kæmpestort potentiale, men det kræver et større politisk fokus, hvis vi skal følge med lande som Finland og Sverige, som har haft fokus på at støtte op om branchen i en længere årrække. Både indenfor spil og også film har vi nogle meget, meget dygtige mennesker og nogle fremragende produkter, men vi har brug for en gevaldig opskalering for at kunne følge med – og i sidste ende vinde kapløbet. Derfor ser vi meget positivt på anbefalingen om at sikre både risikovillig og langsigtet kapital til fx film- og spilindustrien, bl.a. ved at geare Vækstfonden til at arbejde med indholdsproducenter,” siger Klaus Hansen, som er direktør i Producentforeningen.

 

Ulovlig download er en trussel for dansk indhold

Et andet meget positivt element i anbefalingerne er delen om bekæmpelse af ulovlig download. Producentforeningen hilser Vækstteamets fokus på beskyttelse af immaterielle rettigheder, såsom ophavsret til værker og digitale universer, meget velkomment.

 

”Det, at folk kan tage vores varer ned fra hylderne uden at betale for dem, truer i den grad producenternes indtægtsgrundlag og dermed det danske indhold. Der er allerede gode tiltag i gang hos fx Rettighedsalliancen, men vi mener, at der er behov for at gøre endnu mere. Det her er fortsat en kæmpe trussel for dansk indholdsproduktion, og derfor ser vi meget positivt på anbefalingen fra Vækstteamet om i højere grad at håndhæve immaterielle rettigheder,” siger Klaus Hansen.

 

Klyngesamarbejde er meget velkomment

I Vækstteamets anbefalinger foreslås desuden, at man samler erhvervsfremmeaktørerne i indsatser, ”der kan styrke innovation, tværfagligt samarbejde og give øget international gennemslagskraft” indenfor film, spil, tv, mm.

 

I den forbindelse er det logisk at nævne, at Producentforeningen sammen med tre af de største og mest toneangivende virksomheder i den danske visuelle industri; Nordisk Film, Sybo Games og Unity, i dag præsenterer erhvervsklyngen Vision Denmark.

 

”Vi glæder os over, at man fra vækstteamets side har fokus på at samle aktørerne indenfor den digitale visuelle industri for at øge væksten og udnytte synergien, og den bold er vi allerede i gang med at løbe med i form af Vision Denmark-klyngen – og vi ser samtidig meget positivt på mulighederne for at danne privat-offentligt samarbejder”, siger Klaus Hansen.

 

Vision Denmark vil gennem en national, koordineret indsats skabe 5.000 job og øge omsætningen til 8. mia. kr. i den digitale visuelle industri, som omfatter spil, film, tv og XR (Virtual Reality, Augmented Reality mm.).

 

Endelig mener Producentforeningen, at der er god ræson i at lave et treårigt forsøg med en incitamentsordning, som skal fremme og tiltrække indholdsproduktion. Der er opstået en ulig konkurrence med adskillige andre lande, som allerede har indført incitamentsordninger. En ordning med to formål - at tiltrække udenlandske produktioner til Danmark samt at øge incitamentet for danske producenter til at lave produktioner på dansk sprog, er fornuftigt.

 

Læs Vækstteamets anbefalinger her.

 

 

Pressekontakt

Mikkel Svane, 2878 3900

msp@pro-f.dk