Producentforeningen har fortsat fokus på psykisk arbejdsmiljø

Producentforeningen fortsætter med arbejdet for at skabe et trygt og sikkert psykisk arbejdsmiljø i branchen med udgangspunkt i aktiviteterne i Film- og scenekunstinitiativet

Efteråret 2017 var præget af #metoo og beretninger om sexkrænkelser i filmbranchen, og både film og teaterbrancherne var med rette alarmerede. I alt 19 forskellige institutioner, organisationer og virksomheder slog sig i begyndelsen af 2018 sammen i ”Film- og Scenekunstinitiativet” med det formål at skabe konkrete og anvendelige redskaber til branchen – redskaber, som kan forebygge seksuelle krænkelser og i det hele taget styrke det psykosociale arbejdsmiljø. Initiativet satte således en telefonrådgivning i gang og arbejdede koncentreret på at formulere fælles etiske retningslinjer, og der var derudover en række projekter på vej. På lidt længere sigt viste det sig dog desværre vanskeligt at træffe beslutninger og skabe fremdrift i en løs sammenslutning af så mange forskellige interessenter.
 

Der skal fortsat skal arbejdes på at få et godt psykisk arbejdsmiljø og sikre, at ingen bliver krænket på arbejdet i film- og scenekunstbranchen, og det er indtil videre primært de enkelte organisationer eller institutioner, der har bolden. For Producentforeningens vedkommende betyder det, at vi selvstændigt tager initiativ til at udvikle kurser og fyraftensmøder. Eventuelle fælles projekter kommer i første omgang til at ske i samarbejde med filmbranchens øvrige organisationer. 

Se det etiske manifest her.