Europa

Nyt copyright direktiv

EU har omsider fået nye regler om copyright

EU's nye copyright direktiv (DSM-direktivet) blev endeligt vedtaget i EU-parlamentet den 26. marts 2019, og den endelige tekst vil være klar indenfor ca. en måned. Da der er tale om et direktiv, skal Danmark med en frist på to år implementere direktivet i en dansk lov.
 
Direktivet handler om ophavsretten i EUs digitale indre marked og har været længe undervejs. Producenter og kreative har langt henad vejen arbejdet tæt sammen om at opnå det bedste resultat. Vi har haft mange sammenfaldende interesser, men der er også områder, som vi ikke er enige om.
 
Resultatet er på mange punkter desværre ikke godt nok, og Producentforeningen vil bruge de næste par uger på sammen med sine europæiske søsterorganisationer at analysere resultatet, så vi er bedst muligt rustet til implementeringsprocessen. 
 
Producentforeningen vil snarest vende tilbage med betragtninger over direktivet og hvilke konsekvenser det umiddelbart får for Producentforeningens medlemmer.