Nye aftaler med organisationerne

Producentforeningen har indgået nye aftaler med Dansk Journalistforbund, med FAF og med Dansk Skuespillerforbund om muligheden for at kunne udskyde eller aflyse produktioner.

Film- og tv-branchen håber på snart at kunne gå i gang med at producere igen, men der er ingen tvivl om, at det er risikofyldt at sætte produktioner i gang i denne tid. Det er på alle måder dyrt og problematisk, hvis en produktion må aflyses eller udskydes, hvis medarbejdere på produktionen bliver syge, eller hvis myndighederne lukker ned igen, og derfor har Producentforeningen arbejdet intenst med at få aftaler på plads med organisationerne, så risikoen begrænses. 
 

Vi har i maj måned indgået nye aftaler med organisationerne om hjemsendelse af medarbejdere, hvis en produktion må udsættes, sættes på pause eller helt aflyses på grund af COVID-19-pandemien. Aftalerne er forskellige, og medlemmerne har fået tilsendt de komplette aftaler. 

 

Dansk Journalistforbund

Aftalen med DJ gør det muligt at hjemsende ansatte på DJ-overenskomsten uden varsel og uden yderligere kompensation i op til 8 dage, hvis en produktion må udsættes, sættes på pause eller aflyses på grund af COVID-19-pandemien. Aftalen gælder for nye kontrakter, der er indgået efter 1. maj 2020, og løber frem til 31. december 2020. I uge 36 – dvs. primo september – mødes parterne igen og vurderer situationen. Se hele aftalen her.

 

FAF – Film og TV-arbejderforeningen

Aftale med FAF gør det muligt at aflyse engagementer op til 1 uge før engagementets påbegyndelsesdato uden betaling til film- og tv-medarbejderen. Aftalen giver også mulighed for hjemsendelse mod reduceret betaling, hvis en produktion må sættes i bero eller aflyses på grund af Corona. Aftalen udløber 30. november 2020 og kan forlænges. Parterne mødes igen 15. august 2020 for at evaluere aftalen. Se hele aftalen her. 
 
Dansk Skuespillerforbund

Der er indgået aftale med DSF om, at der på nye produktioner kan indsættes en klausul, der sikrer, at produktioner kan udsættes, sættes på pause eller aflyses som følge af COVID-19-pandemien uden yderligere betaling til skuespillerne end den aftalte kontraktsum. Klausulen gælder kun nye kontrakter og kan kun indsættes i kontrakter til og med 7. juni 2020. 
 
Medlemmer af Producentforeningen er velkomne til at kontakte sekretariatet for yderligere vejledning.