NCB status: Fri forhandling

Status pr. 1. november 2010: Producentforeningen er af flere producenter blevet gjort opmærksom på, at NCB i fredags (29. okt. 2010)  kontaktede flere af, og måske endda alle, Producentforeningens medlemmer for at gøre opmærksom på NCBs position nu, hvor overenskomsterne er opsagt. 

Det fremgår af NCBs henvendelse til producenterne, at NCB fortsat anser den opsagte overenskomst for gældende i aftaler mellem medlemmer af NCB og Producentforeningens medlemmer, og at indgåelse af synkroniseringsaftale derfor skal fortsat foregå gennem NCB. Producentforeningen skal hertil bemærke, at der de facto er fri forhandling på området med komponistaftaler. Overenskomsterne løber ikke videre indtil nye er indgået. Hvis det viser sig, at en konkret komponist ikke er i stand til frit at forhandle med en producent som følge af en underliggende aftale med NCB, må Producentforeningen råde producenten til enten at finde en anden dansk komponist, som er frit stillet i forhold til at indgå komponistaftale, eller til at søge mod udlandet og der kontakte komponister, som ikke er medlem af NCB eller en af NCBs søsterorganisationer. Der pågår for nærværende ikke reelle forhandlinger om nye overenskomster med NCB eller FAF.

NCB