Input 2019

INPUT 2019

Det er tid til at indstille programmer til INPUT 2019. Deadline er onsdag den 24. oktober 2018.

Hvilke programmer?

Man kan indstille programmer og projekter, der er blevet eller vil blive sendt el. publiceret fra november 2017 til april 2019. Programmet skal dog kunne screenes i sin færdige form af juryen i november 2018.
 
Der kan indstilles digitale og crossmediaprojekter, fiktion, dokumentar og andre formater/serier.
 
Som altid er INPUT-juryen på udkig efter programmer/projekter, der kan give nye bud på relevant og opfindsomt public service indhold. Noget der enten provokerer til debat, eller som er særligt innovativt i form eller indhold.
 
INPUT efterlyser i år:
 
Genres what INPUT is specially looking for are:
Fiction
Factual (Investigative journalism, cultural, entertainment)
Cross Media
Young audiences from birth to legal age (web or tv only, cross media)
 
Hvad skal man gøre?

  • Udfyld skemaet nedenfor med motivation og faktuelle oplysninger om indholdet.  Husk at tilføje link og password til uploads.
  • Upload program/projekt til en online server (f.eks. we transfer, vimeo, Iogates, el. lign). For DR-folk: Mediearkivet er ikke nok!

Vigtigt: Programmet skal være tilgængeligt online året ud.
 
Send udfyldt skema og link i en mail til Anker Foss Damgaard, ankd@dr.dk, senest onsdag den 24. oktober 2018.
 
Husk at den der indstiller, også er ansvarlig for at garantere, at der møder en programrelevant person op og deltager i konferencen i maj, hvis programmet bliver udvalgt.
 
Om udvælgelsesproceduren
Den danske jury vælger 7 programmer/projekter. Primo december får man svar på om man er udvalgt. De 7 sendes videre til vurdering af en international komite/jury. Hvis man er blandt de 7, skal man hurtigst muligt og indenfor 14 dage lave en engelsktekstet version af sit program/projektpræsentation. Svar fra den internationale jury kommer ultimo februar 2019.
 
Udvælgelsen i Danmark bliver foretaget af den danske INPUT jury:
Jes Schrøder, Programredaktør, TV2
Erling Groth, Fakta redaktør, DR 1
Heidi Kim Andersen, Producer, Made in Copenhagen Aps.
Inge Bang Termansen, Redaktør, DR Kultur og National Koordinator for INPUT.
 
Danmark kan indstille syv programmer til den internationale udvælgelse.
 
INPUT 2019 finder sted i Bangkok, 6. – 10. maj 2019
www.input-tv.org

Yderligere oplysninger: 
 
Anker Foss Damgaard
ankd@dr.dk
Administrativ medarbejder, DR Kultur
mobil: 24 87 93 57

Inge Bang Termansen                                  
ibt@dr.dk                                                       
National INPUT Koordinator og Redaktør, DR Kultur
Mobil: 23 23 51 91