I omsætter for 4,5 mia. kr.

Både tv- og filmbranchen og spilproducenterne har endnu en gang stigende omsætning, og eksporten af danske film, tv-programmer og computerspil har haft en samlet vækst på hele 15%. Det er de overordnede konklusioner i Producentforeningens årlige rapport Danske Indholdsproducenter, som udkommer 1. november 2016.

Dansk film, tv, computerspil og reklamefilm er en kreativ og kunstnerisk succes, og rapporten Danske Indholdsproducenter 2015 dokumenterer endnu en gang, at brancherne også i økonomisk henseende bidrager positivt til værditilvæksten i samfundet.

I alt var der 3% flere beskæftigede i brancherne i 2015 end i 2014, og væksten i omsætning var på 9% i forhold til året inden. I alt var omsætningen i hele sektoren næsten 4,5 milliarder kr. i 2015, og eksporten lå på knap 1,5 mia. kr. I de enkelte underbrancher er billedet mere differentieret. Filmbranchen, som omfatter både spillefilm og dokumentarfilm, har en omsætning på 1,3 mia. kr., og det er en markant stigning på 16% i forhold til året inden. Tv har ligeledes en pæn stigning i omsætningen på 13% til 1,48 mia. kr., og tv-eksporten er også steget til 176 mio. kr. Både tv- og filmbranchens vækst i omsætning kommer dog efter et dyk i 2014, så samlet set er brancherne kun tilbage på 2013-niveau. Computerspil har i de tidligere udgaver af undersøgelsen været den helt store højdespringer, og branchen er igen i år i vækst, men dog med mere beskedne vækstrater. Omsætningen i spilbranchen var i 2015 på 1,16 mia. kr., hvilket er en stigning på 4% i forhold til året før. Kun reklamefilm har lavere omsætning end året før. Den samlede omsætning i den del af branchen er på 514 mio. kr., og det er et beskedent fald fra året før på 5%.

”Det som denne rapport viser er, at indholdsproduktion ikke alene har en stor kulturel betydning, men at brancherne også bidrager økonomisk til værdiskabelsen i samfundet”, siger Klaus Hansen, der er administrerende direktør i Producentforeningen. ”Helt konkret bidrager film-, tv- og spilproduktion til samfundsøkonomien med en omsætning på 4,5 mia. kroner og en samlet eksport på 1,5 mia. kr. Det er rigtig godt. Vi er dog nødt til at huske, at tallene ikke viser noget om, hvordan det går ude i de enkelte virksomheder. De meldinger som vi får fra medlemsvirksomhederne er, at det bliver sværere og sværere at drive en forretning, der løber rundt, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved”.

Det er i år syvende gang, Producentforeningen udgiver rapporten, som er baseret på data fra Danmarks Statistik og som dokumenterer udviklingen i omsætning, eksport, beskæftigelse og antal kernevirksomheder for de brancher, som foreningen dækker. Viden om branchernes økonomi er væsentlig for foreningens arbejde med at stille de rette værktøjer til rådighed for producenterne, således at forretningerne bliver endnu stærkere. Et samlet blik på økonomien i at producere indhold til store og små skærme er også en forudsætning for at kunne arbejde målrettet på at sikre fremtidens finansiering i et mere og mere differentieret mediebillede.

Om metoden:
Rapportens fokus er på de uafhængige producenter, der producerer egne rettighedsbeskyttede produkter, og tallene omfatter således hverken DRs, TV 2s eller reklamebureauernes egenproduktion, og rapporten omfatter alle producenter (altså også ikke-medlemmer), som primært kan siges at producere film, tv, computerspil eller reklamefilm.

Ved hjælp af forskellige registre over indholdsproducenternes produkter såsom DFI’s støttetildelinger, CAB registreringer, TV2 Medialink samt Interactive Denmarks oversigt over spilproducenter, indsamles den samlede population, og økonomiske nøgletal trækkes som særkørsel på cvr-numre fra Danmarks Statistik.