Generalforsamling 2019

Producentforeningens regnskab for 2018, budgettet for 2019 og kontingentet for 2019 er vedtaget, og bestyrelsen blev pålagt at arbejde for en ny struktur med mere synergi mellem faggrupperne.

På Producentforeningens ordinære generalforsamling den 26. marts 2019 blev foreningens årsregnskab for 2018 samt budgettet for 2019 vedtaget af medlemmerne. Generalforsamlingen skulle også tage stilling til et medlemsforslag fra Regner Gråsten film om at nedsætte et tværgående udvalg, som skal komme med "et forslag til ændring af foreningens struktur, så der bliver mere synergi både politisk og fagligt mellem faggrupperne, samt styrke medlemmernes indflydelse både fagligt og politisk på tværs af faggrupperne".
 
Både medlemmer og bestyrelse bakkede op om forslaget. Det giver god mening at tage fat i opgaven netop nu, hvor brancherne er i forandring, og også internt i Producentforeningen er timingen god i forhold til den nye direktion, som forventes at komme på plads i løbet af foråret. Forslaget bliver derfor taget med i bestyrelsens videre arbejde, der også omfatter en ny indtægtsstruktur og revision af foreningens vedtægter, og det vil også indgå i briefingen af ny direktion.