Producentforeningen

Generalforsamling 2018

Producentforeningens ordinære generalforsamling 22. marts 2018 godkendte foreningens årsregnskab for 2017 samt budgettet for 2018. Og så har foreningens bestyrelse fået et par nye medlemmer. 

På generalforsamlingen blev årsregnskabet for 2017 og budget, inklusive kontingent, for 2018 godkendt. Kontingentet blev fastsat til - som hidtil - 8.000 kr. om året i ordinært kontingent samt 15% af rettighedsmidlerne, maks. 50.000 kr. i rettighedskontingent. For associerede medlemmer udgør rettighedskontingentet også i 2018 17,5% af rettighedsmidlerne, maks. 55.000 kr.


Op til generalforsamlingen har alle medlemsgrupper skullet vælge repræsentanter til foreningens bestyrelse, og bestyrelsen har nu fået to nye medlemmer: Peter Bose, Miso Film, der afløser Ronnie Fridthjof som repræsentant for spillefilmgruppen, samt Thor Brammer Jacobsen, der træder ind på en ledig plads i reklamefilmgruppen. Efterfølgende har Lau Rabjerg Eriksen forladt Nordisk Film TV og dermed også Producentforeningens bestyrelse. Tv-gruppen skal derfor vælge ny repræsentant til bestyrelsen i løbet af foråret. Tilsvarende forlader Jacob Holm Sybo Games pr. 1. maj 2018, og spilgruppen skal derfor også vælge endnu en repræsentant. De enkelte medlemsgrupper får direkte besked om procedure og deadlines. 


Bestyrelsen konstituerer sig på næstkommende bestyrelsesmøde. Indtil da fortsætter det nuværende formandskab: Mads Ulrick Holmstrup, Mastiff, er formand, og Per Rosendal, Kongo Interactive, og Malene Ehlers, Nordisk Film Production, er næstformænd. 
 

Se hele bestyrelsen her.