Producentforeningen

Forhandlingsvant mediejurist søges

Producentforeningen søger ny medarbejder til vores juridiske team på i alt 2 personer.

Producentforeningens medlemmer er virksomheder, der opererer i et vækstmarked for billedbårne fortællinger og oplevelser. Vores medlemmer er både store og små virksomheder inden for produktion af film, tv, reklamefilm og computerspil. Det er foreningens opgave at være med til at etablere de bedst mulige rammer for, at vore medlemmer hele tiden kan være på forkant i forhold til marked, kunder og medarbejdere.
 

Producentforeningen skal derfor have et stærkt forretningsorienteret team, der sammen med resten af foreningen både kan assistere den enkelte producent og branchen som sådan.


Vores nye jurist skal have erfaring med at forberede, tilrettelægge og gennemføre forhandlinger - hvad enten det er med vore samarbejdspartnere i de kreatives lønmodtagerorganisationer eller det er i forhold til generelle rammebetingelser hos finansieringskilder og/eller medlemmernes kunder.


Stillingen indebærer endvidere at deltage i den daglige medlemsrådgivning, samt at være ansvarlig for forskellige brancherelaterede projekter med juridiske perspektiver.


Endvidere bør vores nye jurist have et forhåndskendskab til et eller flere af foreningens medlemsområder.


Vores juridiske team arbejder primært inden for følgende juridiske discipliner: kontrakts- og aftaleret (herunder aftalebaseret overdragelse af ophavsrettigheder), ophavsret, kollektiv og individuel ansættelsesret. Og i dagligdagen kommer du som Producentforeningens jurist vidt omkring i de juridiske discipliner.


Du skal derfor evne at give medlemmerne optimal service - ofte med meget kort varsel. Du skal have det godt på en utraditionel arbejdsplads samt være i stand til både at arbejde selvstændigt og at spille sammen med resten af sekretariatet.


Ansættelsesforhold
Stillingen er en fuldtidsstilling - løn efter aftale.  Tiltrædelse snarest muligt efter aftale.


Yderligere oplysninger hos direktør Klaus Hansen (tlf.: 20 81 09 59) eller chefjurist Søren Henrik Jørgensen (tlf.: 26 71 32 73).


Ansøgningsfrist
Senest den 16. marts på mail til kh@pro-f.dk. Vi tager kvalificerede ansøgere til samtale i takt med at ansøgningerne modtages.


Producentforeningen
Bernhard Bangs Allé 25
2000 Frederiksberg
www.pro-f.dk 


Producentforeningen er branche- og arbejdsgiverorganisation for 115 virksomheder, der udvikler og producerer spillefilm, tv-programmer, reklamefilm, dokumentarfilm og computerspil. Producentforeningen er en central organisation i den danske mediebranche, der arbejder for at sikre rettigheder og udvikling af forretningsmuligheder for den enkelte virksomhed og for branchen som helhed.