Filmpengene er allerede forsvundet

Fra 1. januar 2019 er DR og TV 2 ikke længere forpligtede til at engagere sig i spillefilm og dokumentarfilm for et bestemt beløb. Det kan allerede mærkes i produktionsmiljøet, og vi frygter, at det produktionsstop, som altid følger med nye medie- og filmaftaler, bliver større og længere end normalt. 

Nye medie- og filmaftaler giver altid en nedgang i produktionsflowet, da det tager tid at definere nye støtteordninger og ændrede regler. Men med den nye medieaftale og afskaffelsen af filmforpligtelsen er der allerede nu indtrådt et produktionsstop, som oven i købet kan forventes at vare længere end sædvanlig. Producentforeningen opfordrer derfor politikerne til at indføre en overgangsordning. 

Public service-stationerne, DR og TV2, skal med afskaffelsen af filmforpligtelsen ikke investere i nye projekter for et bestemt beløb og kan heller ikke give tilsagn om støtte til film næste år. Det betyder, at selv om medieforliget først træder i kraft 1. januar 2019, så mangler der allerede nu en vigtig brik, som sætter hele finansieringspuslespillet for danske spillefilm i stå.
 
Det er ikke usædvanligt, at tv-stationerne har opbrugt filmpengene på dette tidspunkt af året, men så har man kunnet give et tilsagn om støtte til næste år - et tilsagn, som åbner for, at producenten kan søge yderligere finansiering. Den mulighed er der ikke i år. Public service-stationernes medfinansiering er ikke længere tilgængelig – og den nye pulje fra medieforliget er ikke tilgængelig endnu. Det er et akut problem.
 
Det betyder - udover, at der vil blive produceret markant færre film – at producenter, som mangler deres indtjening de kommende 6 – 12 måneder, skal finde en løsning, og at branchens specialister, som ikke har noget at lave de næste 6-12 måneder skal finde noget andet at lave. Her kan vi frygte, at de søger til udlandet.
 
Produktionshullet er sandsynligvis utilsigtet fra forligsparternes side, og der må derfor findes en løsning i form af en overgangsordning.