Filmbranchens Mentorprogram

Filmbranchens mentorprogram 2019

I begyndelsen af 2019 sætter vi et nyt forløb af Filmbranchens Mentorprogram i gang. Mentorprogrammet er en del af filmbranchens mangfoldighedsprojekt.

Filmbranchens Mentorprogram er en del af det mangfoldighedsprojekt, der skal skabe større diversitet i filmbranchen, også bag kameraet, og målgruppen er unge filmfolk med multikulturelle rødder eller anden etnisk baggrund end dansk, som på den baggrund har udfordringer med at få fodfæste i filmbranchen. Deadline for nye mentees, der vil søge om at få en mentor, er 10. januar 2019. 

Filmbranchens Mentorprogram blev første gang afviklet i 2015, og det er nu tredje gang, vi gennemfører et forløb. Bag mentorprogrammet står Danske Filminstruktører, Danske Dramatikere, FAF, Det Danske Filminstitut og Producentforeningen. Lisa Ott, Perspectiv, er mentorprogrammets faste konsulent, der matcher mentor og mentee og som står for introduktion til den særlige tankegang, som ligger bag mentoring - en proces, hvor mentor og mentee arbejder sammen om at opdage og udvikle mentees evner og færdigheder. Mentor stiller sin erfaring, viden og indsigt til rådighed, og mentee har ansvaret for at tilpasse og bruge det i forhold til egen arbejdsmæssige situation.


Læs mere og hent ansøgningsskema her eller følg med på Facebook.