Per Juul Carlsen interviewer deltagere fra Gallup-undersøgelsen.

Filmbranchen har lanceret sit mediepolitiske udspil + en præcisering

I går onsdag d. 21. februar kl 13.00 præsenterede den samlede, danske filmbranche (Producentforeningen, Danske Filminstruktører, Film- og tv-arbejderforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Dramatikere) deres udspil til de kommende medie- og filmaftaler.

Udspillet indeholder en række konkrete forslag, som vil styrke det danske indhold, dansk public service, og i særdeleshed dansk film, tv og dokumentarfilm:

 

  • En større Public Service Pulje
  • Kulturbidrag fra streamingtjenesterne
  • Danmarkspuljen, som skal fremme produktioner udenfor hovedstaden
  • Udlægning fra DR
  • Fastholdelse af filmforpligtelsen

Vedr. kulturbidrag fra streamingtjenesterne, er det vigtigt for Producentforeningen at præcisere, at vi er meget glade for det forslag, som Socialdemokratiets Mogens Jensen fremstillede onsdag morgen: https://www.dr.dk/nyheder/politik/s-udspil-netflix-og-hbo-skal-bidrage-til-finansieringen-af-dansk-indhold.

 

Vi støtter det vigtige forslag
Det er et vigtigt forslag, som vi støtter fuldt ud, og vi er glade for det fokus, der kommer på de virksomheder, som har VOD-tjenester, og som vi (og Udvalget for fremtidig finansiering af dansk indholdsproduktion) mener ikke bidrager i tilstrækkelig grad til finansiering af dansk indhold.

 

Vores eneste aber dabei i forhold til Socialdemokratiets glimrende forslag er, at vi ønsker en lidt anden model for streamingtjenesternes bidrag; vi ønsker et kulturbidrag, som er en procentdel af deres omsætning i Danmark. Dvs. det er ikke nok, at fx Netflix og HBO køber indhold i Danmark – de skal bidrage yderligere.

 

Socialdemokraterne har taget et virkelig vigtigt initiativ, så vi kan få den principielle diskussion om streamingtjenesternes bidrag - og samtidig er det utrolig glædeligt, at både Dansk Folkeparti og Venstre bakker op om forslaget fra Socialdemokratiet.

 

Med dette vil vi sige tak for interessen fra alle medier, der var til stede, og en tak til vores gode samarbejdspartnere i branchen.

 

MVH

Klaus Hansen