medieudspil

Film- og tv-branchen er stærkt bekymrede over regeringens medieudspil

I dag har regeringen med kulturminister Mette Bock i spidsen meldt klart ud: dansk indhold skal decentraliseres og fokuseres. Branchen frygter samlet set, at danskerne får færre danske film- og tv-programmer. At private producenter skal overtage mere af produktionen er kun et begrænset plaster på såret.

Pressemeddelelse d. 6. april 2018

 

På et pressemøde kl. 13.00 i går præsenterede regeringen sit udspil til de kommende forhandlinger om et medieforlig. Sammen med den aftale om omlægning af licensen, som Regeringen og Dansk Folkeparti indgik før påske, vil der være markant færre penge til rådighed til at lave dansk indhold for. 

 

”Vi mener helt basalt, at man skal skrue op, ikke ned, for de penge, der er til rådighed til produktion af godt, dansk indhod. Hvis ikke man fra politisk hold prioriterer dansksproget indhold og dansk kultur, så drukner vi i den flodbølge af udenlandsk indhold, som allerede er begyndt at skylle ind over os. Den flodbølge bliver der på ingen måde dæmmet op for med det udspil, regeringen er kommet med i dag,” siger Christina Rosendahl, formand for Danske Filminstruktører.

 

Branchen mener i den forbindelse, at der er god ræson i regeringens plan om at lave en længere forligsperiode med en evaluering midtvejs. Ikke mindst i kraft af, at nogle af de forslag, regeringen kommer med, skaber dybe panderynker hos film- og tv-branchen.

 

Manglende filmforpligtelse er bekymrende

Særligt bekymrende er det, at tv-stationernes forpligtelse til at investere i danske spille-og dokumentarfilm vil blive omlagt i en ny struktur, som ikke kendes endnu.

 

”Vi er meget overraskede over, at regeringen foreslår, at DR og TV2 ikke længere skal forpligtes til at engagere sig i dansk film. Tv-stationernes filmforpligtelse har været garanten for, at filmene kommer ud til alle danskere og for at udbuddet er bredt og mangfoldigt – og vi er meget spændte på, hvordan de penge så skal bruges på god, dansk film og dokumentar. Især når Mette Bock på dagens fremlæggelse lægger så stor vægt på, at indholdet skal ud til danskerne. Hvis ikke udbredelsen sikres, bliver det publikum, altså danskerne, der kommer til at stå som tabere, men forhåbentlig vil danske tv-stationer stadig købe visningsret til film på markedsbasis,” siger Bo Damgaard, direktør i den regionale filmfond FilmFyn.”

 

”I det hele taget vil vi gerne slå et slag for, at der kommer større mangfoldighed i medieudbuddet,” siger Bo Damgaard. ”Det gælder ikke mindst den regionale spredning, hvor vi har foreslået, at der etableres en Danmarkspulje, der kan sikre, at der bliver produceret historier fra hele landet. Det forslag synes vi stadig er en rigtig god ide”.

 

Øget udlægning er fornuftigt
Regeringens oplæg indeholder også flere gode ideer. Det er fornuftigt, at man fremover i højere grad vil bruge penge på produktion af film, drama og fiktion i det private frem for i det offentlige med en større Public Service Pulje og med mere udlægning fra DR. 

 

”De private producenter er tættere på film- og tv-branchen end mange andre. Derfor giver det god mening at øge udlægningskravet, og dermed investere i en spirende branche, som rummer talenter og energi til de næste mange års film og tv-produktion. Vi ser meget positivt på, at en ny, større Public Service Pulje vil få tilført midler,” siger Klaus Hansen, direktør i Prducentforeningen.

 

Branchen ser også positivt på, at regeringen kræver større gennemsigtighed i DRs økonomi.

 

Helt grundlæggende mener film- og tv-branchen dog, at fremtiden ser noget dunkel ud, idet man mindes en rapport fra Finansieringsudvalget fra december 2017, som peger på et hul i midlerne til indholdsproduktion på 300-900 mio. kr. i 2025. I øvrigt et konservativt skøn.

 

Samtidig har branchen noteret sig, at der i regeringens udspil ikke er taget stilling til forslaget om at pålægge virksomhede med VOD-tjenester at betale et bidrag til dansk indholdsproduktion. Et forslag, som ellers kan være med til at skaffe ekstra finansiering til dansk indhold, og et forslag, som branchen entydigt støtter.

 

Film- og tv-branchen er

Klaus Hansen, direktør i Producentforeningen, Christina Rosendahl, formand for Danske Filminstruktører, Katja Holm, formand for Dansk Skuespillerforbund, Nikolaj Scherfig, formand for Danske Dramatikere, René Jørgensen, Sekretariatschef i Film- og tv-ArbejderForbundet, Casten Holst, chef for Den vestdanske Filmpulje og Bo Damgaard, direktør i FilmFyn.

 

Kontakt

Pressechef Mikkel Svane-Petersen, Producentforeningen, 2878 3900, msp@pro-f.dk.