Danske Indholdsproducenter 2017

Danske Indholdsproducenter 2017

De private producenter af film, tv, spil og reklamefilm har en samlet omsætning på 4,3 mia. kr. og beskæftiger 2671 personer. Eksport og omsætning er gået ned i år, mens antallet af virksomheder i branchen fortsat er i vækst. Det viser analysen Danske Indholdsproducenter 2017.

Producentforeningens årlige analyse Danske Indholdsproducenter, som udkommer i dag, viser, at væksten i branchen er stagneret. Der er et stort potentiale i indholdsproduktion, men tallene viser, at der er brug for, at man investerer mere i området for at holde hånden under og opretholde den meget positive udvikling, vi har set indtil 2016.


Branchen har i 2016 stadig en struktur, hvor få, store virksomheder står for hovedparten af omsætningen og eksporten, mens en spirende underskov af virksomheder vokser frem med nye produkter, som endnu har til gode at generere omsætning og eksport. 2016 er også præget af fortsat vækst i antallet af virksomheder i den audiovisuelle industri. Der er en svag tilbagegang i omsætningen og eksporten, hvilket især skyldes, at enkelte tv-producenter og spilvirksomheder mister omsætning. Til gengæld ser det ud til, at spil-virksomhederne i stigende grad konsoliderer sig og investerer i nye ansatte og produkter.


Samtidig er der fortsat vækst i antallet af nye virksomheder generelt. Reklamefilmproducenterne ser ud til at have nydt godt af en positiv markedskonjunktur og oplever som eneste branche tocifret vækst i både omsætning, eksport og antal ansatte.


2016 fremviser et samlet fald i omsætningen på lige under 5% efter en rekordhøj omsætning i 2015. I alt omsatte brancherne for 4,3 mia. kr. Eksporten er på 1,3 mia. kr, hvilket er en nedgang på 11%, og den samlede beskæftigelse holder niveauet fra året før.


Hvis vi derimod ser på hele perioden 2009-2016, kan vi se en fordobling i omsætning og eksport hos producenterne. Det viser sig i en gennemsnitlig årlig vækst i omsætningen på 8,58% (samlet for perioden +93,2%) og en gennemsnitlig vækst i årlig eksport på 10,65% (samlet for perioden +103,3%)for den samlede danske indholdsproduktion. Samtidig er det samlede antal virksomheder vokset med 61,5%, og antallet af årsværk er vokset med 49,7%.


Film
I 2016 beskæftigede 133 filmselskaber hvad der svarer til 433 fuldtidsmedarbejdere (årsværk) og omsatte for 1,34 mia. kr. Det er en stigning i omsætning på 2,3%, til trods for at antallet af årsværk er gået lidt ned (-4,4%). Dansk film eksporterer stadig for et massivt beløb, selv om filmproducenternes eksport er faldet med 7,3%, til 470 mio. kr. Det viser, at dansk film stadig har stor gennemslagskraft i udlandet. Ift. selskabernes økonomiske situation er eksporten også et vigtigt element, da 35% af filmproducenternes omsætning ligger i udlandet.


Reklame
De 68 private reklamefilmproducenter beskæftigede i 2016 363 medarbejdere, hvilket er en
stigning på 32 årsværk, svarende til 9,7%, som i øvrigt fulgte en tilsvarende stigning i 2015. Omsætningen er steget med 10,3% og eksporten er steget med 16,7%. Da der kun optræder 68 virksomheder, og da både omsætning og eksport er relativt moderat, betyder enkelte virksomheders succes eller mangel på samme ganske meget for branchens nøgletal fra år til år.


TV
Tv-branchens omsætning falder i 2016 med 10,7%, til 1,32 mia. kr. men er stadig større end
i 2014. Eksporten falder til rekordlave 142,7 mio. kr. - det er et fald på 19,2%, og er ikke set lavere i undersøgelsens syvårige periode. Beskæftigelsen ligger med 1071 årsværk stabilt på samme niveau som de seneste fire år. Tendensen fra de seneste fire år viser samme type udsving i nøgletallene, og kan tilskrives tv-branchens projektbaserede karakter.


Spil
Spilbranchen har oplevet et dyk i både omsætning og eksport i 2016, på hhv. 11,7% og
12,8%. Spilproducenternes omsætning har en eksportandel på 63%, og det må derfor forventes, at et fald i eksporten betyder meget for virksomhedernes omsætning. Enkelte større virksomheder med betydelig eksport har haft et fald i omsætningen, uden at de mellemstore virksomheder har kunnet kompensere for det samlede fald.
Beskæftigelsen hos spilproducenterne stiger med 4,4%, og stadig flere virksomheder skyder
op, hvilket viser en branche i stadig vækst.