Producentforeningen har indgået nye aftaler med Dansk Journalistforbund, med FAF og med Dansk Skuespillerforbund om muligheden for at kunne udskyde eller aflyse produktioner.
Nu er de der endelig - retningslinjer for hvordan film- og tv-produktioner kan genoptages. Retningslinjerne er tiltrådt af Producentforeningen, Film- og Tv-arbejderforeningen, Dansk Journalistforbund, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører, og bakkes op af Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn. Hent retningslinjerne som pdf nederst på siden.
Der kommer løbende forskellige politiske tiltag og pakker for at hjælpe erhvervsliv og lønmodtagere. Vi har tidligere sendt information ud om de forskellige pakker, men der sker løbende opdateringer, og en række af hjælpepakkerne er endnu ikke konkretiseret, så der er desværre fortsat mange ubesvarede spørgsmål. Dem forsøger vi at besvare, i takt med at myndighederne melder ud, og så snart der er afklaringer vedrørende forskellige præciseringer.
Foreningen har for første gang afviklet generalforsamling online. Generalforsamlingen handler primært om godkendelse af regnskab og budget og markerer samtidig begyndelsen på et nyt bestyrelsesår.
Fælles henvendelse til kulturministeren og kulturordførerne fra filmbranchens organisationer: Giv en ekstrabevilling på 25 mio. kr. til Det Danske Filminstitut til dækning af uforudsete ekstraomkostninger på grund af corona-krisen
Mange film- og tv-optagelser er aflyst eller udsat på grund af den aktuelle sundhedskrise, og producenterne skal træffe nogle svære beslutninger for at redde økonomien. Producentforeningen forsøger at få gjort hjælpepakkerne mere brugbare for film- og tv-branchen og forhandler med både organisationerne og kunderne om konstruktive løsninger.
Spredningen af Corona-virus fortsætter desværre, ikke mindst i Europa, og Producentforeningen har derfor besluttet at lægge denne vejledning ud. Vejledningen opdateres løbende, og nyeste opdateringer fremgår øverst.