Har du - eller en du kender - brug for en mentor?
Første halvår af 2021 har budt på en række virkelig gode nyheder, et par halvdårlige oplevelser og en enkelt rigtig skidt erkendelse. Med det i bagagen glæder vi os til sommerferien og til for alvor at tale producenternes sag i forbindelse med medieforligsforhandlingerne på den anden side af ferien. 
Maj måned bød på fusioner og offensive udmeldinger fra nordiske og internationale streamingtjenester, der i stigende grad satser på Norden. Det er godt for branchen, at der er meget at lave, men der er ingen garanti for, at der også i fremtiden bliver satset på dansk indhold. Derfor skal vi holde fast i stærke public service-krav og i den danske rettighedsmodel.
I år retter Copenhagen TV Festival søgelyset mod mangfoldighed og diversitet i den danske tv-branche. Gør vi det godt nok? Og hvis ikke: Hvordan kan branchen så blive bedre til at fortælle historier, der afspejler hele samfundet, og hvordan kan branchen blive et bedre sted at arbejde for flere?
Sammen med Dansk Journalistforbund tilbyder vi nu igen et ledelseskursus til tv-branchen. Kurset er for produktionsledere og redaktionschefer - og det er gratis at deltage.
Det er sjældent at et lovforslag har meget stor betydning på vores branche. Men L 205 – lov om ændring af lov om ophavsret - er sådan et tilfælde.
I samarbejde med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver kan producenter søge økonomisk støtte til projekter, der styrker sikkerhed og sundhed i egen virksomhed. I kan søge om tilskud til projekter, hvis I ønsker at gøre en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet og skabe en sikker arbejdsplads.