Anbefaling i forbindelse med Corona-virus

Spredningen af Corona-virus fortsætter desværre, ikke mindst i Europa, og Producentforeningen har derfor besluttet at lægge denne vejledning ud. Vejledningen opdateres løbende, og nyeste opdateringer fremgår øverst.

I Producentforeningen følger vi naturligvis udviklingen løbende og drøfter den med vores eksterne advokater. Følg de løbende opdateringer fra de danske myndigheder her:
https://politi.dk/corona
Sundhedsstyrelsens FAQ om Corona-virus: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
Og for rejsers vedkommende Udenrigsministeriet : https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/

Se også virksomhedsguiden.dk og danskerhverv.dk for vejledninger rettet specifikt mod virksomheder. 

 

13. marts 2020 kl. 16.30

Udenrigsministeriet fraråder nu alle ikke-nødvendige rejser til alle lande. Fra og med nu er alle udenlandske destinationer som minimum orange, og det betyder at fra i dag og frem til mandag den 13. april frarådes alle ikke-nødvendige rejser, og ministeriet opfordrer alle danskere i udlandet til at rejse hjem.

Alle må følge situationen nøje, og vi står til rådighed med vejledning – også i weekenden.
Hold jer opdateret om rejseregler og vejledninger på udenrigsministeriet hjemmeside – www.um.dk
Det er nu vejledningen fra Udenrigsministeriet, at alle danskere i udlandet rejser hjem, og det gælder selvfølgelig også produktionsholdhold.

Udenrigsministeren opfordrer alle danskere, der er på rejse i udlandet, til at kontakte deres rejsebureau, flyselskab eller andet for at få hjælp til at komme hjem hurtigst muligt. Er man selv taget af sted i bil, så bør man køre hjem hurtigst muligt, lyder rådet.
 
Situationen er dybt alvorlig, men der er dog en lille opmuntring:
 
Takket være en ekstraordinær arbejdsindsats fra medarbejdere i PRD er det lykkedes at fremrykke juni udbetalingen, så selskaberne nu kan se frem til at modtage midler fra PRD allerede primo maj måned til en styrkelse af likviditeten. Udbetalingen vil være i omegnen af 80 mio. kr. til danske producenter, og I vil modtage yderligere information herom direkte fra PRD.
 
Tidligere i dag indgik 3F og Danske Erhverv en aftale om at ansatte i hotel- og restaurationsbranchen kan sendes hjem frem til 29. marts uden løn men med mulighed for at få understøttelse.
 
Regeringen arbejder også på en lov med hjælp til virksomheder, der bliver ramt af Covid-19. Det indebærer, at arbejdsgivere kan få refunderet udgifter til løn eller sygedagpenge fra første dag, hvis fraværet skyldes sygemeldinger, der er relateret til corona-virusset. Vi kender ikke den præcise lovtekst men følger op.
Vores vurdering er, at der nu er tale om så ekstraordinære forhold, at det vil være muligt at varsle medarbejdere på ferie uden den normale varslingsperiode.
 
Situationen udvikler sig konstant, og i dag har Tjekkiet valgt at lukke for indrejse for alle udlændinge. Det er en voldsom skærpelse af rejsereglerne og derfor har både SF og Nordisk Film, med henholdsvis Margrethe 1. og Marco-effekten i produktion valgt at pakke ned og rejse hjem.
 
Situationen omkring udsættelser og eventuelle aflysninger/stop for produktioner er fortsat uafklaret. En række af jer har modtaget en udmelding fra TV2, som reelt ikke forholder sig til hvordan de ekstra-omkostninger, der vil være forbundet med en udsættelse eller en aflysning, skal håndteres. Vi afventer fortsat svar fra DR, NENT og Discovery om det samme, men må nok realistisk set forvente henholdende svar, da hele situationen er flydende. Der kan være forsikringer med konkret dækning i tilfælde af pandemi, og corona-virus er af WHO nu defineret som en pandemi. Vi opfordrer jer til at tjekke forsikringer og står til rådighed med konkret vejledning, for som situationen er lige nu vil det være afgørelser baseret på de konkrete forhold.
 
Der er mange rygter og misforståelser i omløb, så det er vigtigt, at vi holder et højt informationsniveau. Eksempelvis skriver Filmmagasinet Ekko, at DFI ikke udbetaler produktionsstøtte. Det er IKKE korrekt. Bevilget produktionsstøtte udbetales som det er aftalt.

Her er hvad DFI skriver på hjemmesiden om den løbende sagsbehandling:

Sagsbehandlingen fortsætter, i det omfang det overhovedet er muligt, men alle fysiske møder er aflyst. Filminstituttets medarbejdere er tilgængelige på mail og telefon, og det er muligt at arrangere virtuelle møder.
Der vil kun blive bevilget støtter på under 150.000 kr. i de kommende 14 dage og som hovedregel kun til manuskriptudarbejdelse og udvikling. Alle andre indstillinger forberedes og bevilges, så snart medarbejderne kan møde fysisk på arbejde.
Spørgsmål om sagsbehandling på konkrete projekter rettes til den eller de personer på Filminstituttet, som behandler ansøgningen.

 

11. marts 2020 kl. 16.15

Producentforeningen anbefaler, at I lader medarbejderne arbejde hjemmefra i størst muligt omfang. Alternativt kan I undersøge om redaktionerne kan møde på andre adresser/tidspunkter, så der er færrest muligt ansatte til stede samtidig.
Vi anbefaler også, at der tages ekstra store hensyn til eksempelvis at sikre de medarbejdere og rum, der benyttes til post-produktion, da det jo i sagens natur vanskelig kan udføres andre steder.

Følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger og undlad under alle omstændigheder alle ikke strengt nødvendige rejser.
Skær antallet af møder ned til det mest nødvendige og gennemfør i videst muligt omfang møderne som telefonmøder/videokonferencer.

Producentforeningen vil indkalde de relevante organisationer og fagforeninger til et møde og drøfte situationen omkring aflysninger og udsættelser .

Kontakt meget gerne sekretariatet med erfaringer og oplysninger om situationen.

Se også vores FAQ - spørgsmål og svar på hvordan man som virksomhed skal forholde sig. 

 

***
6. marts 2020 kl. 14.15: 
Det er på nuværende tidspunkt IKKE vores vurdering, at der er tale om en situation, der vil være dækket af de generelle bestemmelser i vores kontrakter om Force Majeure.
Hvis der er selskaber, der har indgået mere detaljerede bestemmelser, der specificerer betingelserne for Force Majeure, vil det være en konkret vurdering, om bestemmelsen er opfyldt. Producentforeningen hjælper gerne med rådgivning og vurdering  af situationen.
 
Såfremt en medarbejder eller medvirkende ikke møder op eller på anden måde ikke opfylder sin kontraktlige forpligtelser med henvisning til situationen omkring Corona-virus, vil der som udgangspunkt være tale om misligholdelse. Men det vil formodentlig være vanskeligt at dokumentere.

I lyset af myndighedernes løbende opjustering af alvoren i relation til Corona-virus, anbefaler Producentforeningen, at I gennemgår selskabernes  forsikringsmæssige forhold.  Vi står naturligvis til rådighed med hjælp i den sammenhæng og er klar med rådgivning.

***

5. marts 2020: 
Det er vigtigt, at de, der føler sig syge med symptomer på forkølelse, influenza og lignende bliver hjemme, indtil man føler sig rask, for at undgå risikoen for at smitte andre.
 
For hjemvendte rejsende anbefaler Sundhedsstyrelsen:
- Personer med symptomer som feber, hoste eller åndenød, og som er udrejst fra et af nedenstående lande med betydelig smittespredning indenfor de seneste 14 dage, skal selvisolere sig og umiddelbart telefonisk kontakte læge med henblik på visitation til undersøgelse for COVID-19. (Corona-virus)
 
For personer, der er udrejst fra et af de særlige risikoområder indenfor de sidste 14 dage, anbefaler Sundhedsstyrelsen at man bliver hjemme indtil 14. dag fra udrejse fra risikoområdet uanset at man ikke har symptomer.
 
Vi anbefaler, at man bliver hjemme i en periode på mindst 14 dage eller længere, hvis lægen råder til det.
 
I henhold til Sundhedsstyrelsen vejledning opdateret 4. marts 08:42 er der specificeret følgende lande med en betydelig risikospredning samt særlige risikoområder:
 

  SMITTESPREDNING   SÆRLIGE RISIKOOMRÅDER
Hong Kong Lokalt og ellers lavt niveau  
Italien  Lokalt og ellers lavt niveau Regionerne med høj risiko er Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto
Iran Lokalt og ellers lavt niveau Hele landet, da usikkerhed om indrapportering
Kina Udbredt       Hele landet
Singapore Lokalt og ellers lavt niveau   
Sydkorea Lokalt og ellers lavt niveau Provinsen Gyeongbuk/storbyen Daegu

   

                                  
 
Retningslinjerne opdateres løbende, så tjek Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
 
FREMTIDIGE REJSEPLANER
Følg Sundhedsstyrelsens og Udenrigsministeriets vejledning og tag en grundig drøftelse med medarbejderen om rejseplanerne og eventuelle ændringer.
Producentforeningen fraråder alle unødvendige rejser til de nævnte risikoområder.
 
HVORDAN KAN DU BESKYTTE DIG SELV, DIN FAMILIE OG KOLLEGAER?
Den bedste form for beskyttelse er undgåelse, derfor anbefales følgende:

Vask hænder ofte med sæbe og vand i mindst 20 sekunder;
Undgå at røre øjne, næse og mund med uvaskede hænder;
Undgå tæt kontakt med syge mennesker;
Bliv hjemme, når du er syg;
Rengør og desinficér ofte berørte genstande og overflader.
 

FORSIKRING
Det er vanskeligt at få et samlet overblik over, hvordan de enkelte selskaber og produktioner er forsikret, hvis der sker et udbrud af Corona-virus.
Det mest normale er desværre, at forsikringsselskaber IKKE dækker produktionstop eller forsinkelser i forbindelse med hændelser, der udspringer af Corona-virus. Restriktioner i forbindelse med planlagte rejser og karantæne for ikke syge personer vil normalt heller ikke være dækket. 
Derfor er det ekstra nødvendigt med fokus på rejseplaner og tiltag, der kan hindre smitte og udbrud af sygdommen.
 
 
Nedenfor kan I læse Dansk Erhvervs vejledning til deres medlemmer i forhold til Corona-virus udbruddet.
Den kan bruges som inspiration.


Hvis der er spørgsmål så ring endelig til Producentforeningen.
 
DANSK ERHVERV: HVAD GÆLDER I FORHOLD TIL UDBETALING AF LØN?
 
For funktionæransætte er der ret til almindelig løn under sygdom. For andre typer af medarbejdere afhænger retten til sygeløn af den eventuelle overenskomst, som medarbejderen er omfattet af, eller af sygedagpengeloven.
 
Hvis en medarbejder ønsker at rejse på ferie til et af de særlige risikoområder, kan man som virksomhed ikke forhindre medarbejderen i at foretage rejsen, men der bør kraftigt henstilles til, at medarbejderen undlader at foretage rejsen. Det bør indskærpes skriftligt over for medarbejderen, at det vil blive anset for selvforskyldt sygdom uden ret til løn, hvis medarbejderen pådrager sig Corona-virus under rejsen og efterfølgende må i karantæne med fravær til følge. Der vil i visse tilfælde også kunne være tale om ulovligt fravær, som vil kunne sanktioneres ansættelsesretligt.
 
Da myndighederne anbefaler, at personer skal blive hjemme indtil 14. dag efter de er udrejst fra et af de særlige risikoområder, bør det også indskærpes skriftligt over for medarbejderen, at en sådan hjemsendelse i givet fald vil ske uden løn, hvis medarbejderen vælger at gennemføre rejsen. Efter omstændighederne vil der også kunne være tale om ulovligt fravær, som vil kunne sanktioneres ansættelsesretligt.
 
Medarbejdere, der er udrejst til et risikoområde efter den 3. marts 2020, må anses for at have pådraget sig et 14-dages hjemmeophold på grund af egen skyld. Som udgangspunkt har medarbejderen derfor ikke krav på sygeløn ved en hjemsendelse.
 
Hvis medarbejderen faktisk bliver syg eller kommer i karantæne/isolation efter myndighedernes pålæg, har medarbejderen som følge af den udviste egen skyld som udgangspunkt heller ikke krav på løn eller sygeløn. Efter omstændighederne vil der også kunne være tale om ulovligt fravær, som vil kunne sanktioneres ansættelsesretligt.
Hvis medarbejderen rejste til risikoområdet inden den 3. marts 2020, skal medarbejderen i relation til hjemmeopholdet som udgangspunkt behandles som sygemeldt. Medarbejderen skal derfor aflønnes efter de gældende regler om sygeløn i de 14 dage, medmindre det kan aftales, at medarbejderen arbejder hjemmefra. I så fald modtager medarbejderen almindelig løn.
Hvis medarbejderen har handlet i strid med rejsevejledningen fra Udenrigsministeriet eller i øvrigt har ageret groft uforsvarligt, vil der efter omstændighederne – og ud fra en konkret, individuel vurdering – kunne ske hjemsendelse uden løn. Efter omstændighederne vil der også kunne være tale om ulovligt fravær, som vil kunne sanktioneres ansættelsesretligt.
 
Medarbejdere er som udgangspunkt forpligtet til at gennemføre en tjenesterejse til et område, som de danske myndigheder ikke fraråder rejse til.  

Læs mere hos Dansk Erhverv