”Vi vil stoppe enhver form for mobning og seksuel chikane”

Det er første bud i det etiske manifest, som er udviklet i samarbejde med de øvrige organisationer på film- og scenekunstområdet.

Et af de konkrete resultater af arbejdet med seksuelle krænkelser og psykosocialt arbejdsmiljø er et etisk manifest, som kan være udgangspunkt for en diskussion i hver enkelt virksomhed. Manifestet er naturligvis ikke bindende, men ambitionen har været at tilbyde nogle helt konkrete udsagn, som kan og bør være styrende for, hvordan vi arbejde sammen på i branchen.  Retningslinjerne kan fx implementeres i personalehåndbogen og være oplæg til en diskussion på et personalemøde. Formuleringerne er så inkluderende som muligt. 


Etisk manifest for os der arbejder i film og scenekunst


Vi vil:

  • Stoppe enhver form for mobning og seksuel chikane
  • Stoppe al psykisk og fysisk vold, og respektere den enkeltes ret til at sige til og fra
  • Leve op til lovgivningens krav og intentioner, og skabe et sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø
  • Arbejde på en etisk forsvarlig måde, både med det vi laver og måden vi laver det på
  • Værne om medmenneskelig værdighed, og lade menneske komme før produkt og proces
  • Gribe ind overfor krænkende adfærd, både som individer og i fællesskab
  • Skabe arbejdsrum med plads til og respekt for forskellighed, uanset om denne er udtalt eller repræsenteret i rummet
  • Stoppe krænkelser der udøves via humor, eksklusion, tilbageholdelse af viden og diskrimination
  • Være os vores magt og position bevidst og agerer respektfuldt overfor hinanden
  • Lytte og agere når det påpeges at vi kan have privilegier eller krænkende adfærd vi ikke selv kan se

Vi vil som branche tage ansvar, udvise ordentlighed og opfylde lovens krav og intentioner. Den krænkede bør aldrig stå alene.
 

Manifestet er udviklet af Film og Scenekunst Initiativet, og vi opfordrer alle der arbejder med film og scenekunst til at bruge dette som aktivt værktøj i arbejdet med at skabe og fastholde et sundt psykosociale arbejdsmiljø i vores branche.


Film og Scenekunst Initiativet, september 2018


For yderligere inspiration til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø se fx 

https://amid.dk/regler/at-vejledninger/mobning-seksuel-chikane-d-4-2/#
http://bfakontor.dk/faktaark/mobning-og-seksuel-chikane
http://bfakontor.dk/Files/Filer/BFA-Kontor/Forebyg-Mobning.pdf
http://dkmetoo.dk/f/guide-til-ledere.pdf
https://bfa-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/2019/Infofoldere%20til%20temaer/Folder_Sexchikane.pdf