”Skyggeøkonomi”

Deloitte-rapporten Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion blev præsenteret og diskuteret på et debatmøde tirsdag den 13. maj 2014 på Det Danske Filminstitut. Rapportens overordnede konklusion er, at danske dokumentarfilmproducenter har en skrøbelig økonomi, og på debatmødet var det især administrative byrder og ”skyggeøkonomien”, der blev diskuteret.

Ud over det indlysende behov for en fastholdelse og gerne forøgelse af støttemidler, så var det især vilkårene i branchen, der blev diskuteret på debatmødet den 13. maj. Arbejdspresset og de administrative byrder er overvældende i dansk dokumentarfilmproduktion, men det kan ikke aflæses i projekternes regnskaber.

Producenterne investerer mere i projekterne end der kan skaffes finansiering til, og den skjulte egeninvestering optræder inden steder. Denne ”skyggeøkonomi” er uholdbar, var den klare melding fra både små og store producenter, og DFI gav et direkte løfte til branchen om gerne at ville diskutere, hvordan støttevilkår og afrapportering kan tilrettes, så der både tegnes et retvisende billede af branchen i de officielle tal og så de administrative byrder lettes.

Det er fx kravet om, at der skal afleveres revideret regnskab efter hver udviklingsfase og ikke blot når projektet afsluttes, der giver ekstra arbejde i et omfang, der langt overstiger det rimelige. Det er desuden problematisk, at producerhonorar i udviklingsfasen ikke kan inkluderes i budgettet, og det samme gælder de bureaukratiske følger af meget lange udviklingsforløb.

Rapporten er bestilt og finansieret af Det Danske Filminstitut og Producentforeningen.

Læs hele rapporten her

DFI