Medlemsfordele

Ud over den juridiske rådgivning og politiske interessevaretagelse har Producentforeningen enkelte tilbud til medlemmerne. Fokus ligger på services, som er relevante for virksomheder inden for foreningens område. 
 

Pressekort

Gennem Producentforeningen kan de medlemmer, der har brug for det i deres arbejde, få udstedt pressekort. Pressekortene udstedes gennem Fællesudvalget for Danske Presseorganisationer og giver adgang gennem politiafspærringer, jf. dog bestemmelsen i Justitsministeriets cirkulære nr. 211 af 20. dec. 1995.

For at få udstedt et pressekort skal man udfylde et ansøgningsskema, som kan fås ved henvendelse i sekretariatet.


Medieovervågning

Foreningen har en medieovervågning hos Retriever, baseret på en række generelle søgeord, heriblandt søgning på medlemsvirksomhederne og aktuelle premierer fra medlemmerne. Alle medlemmer kan få den daglige medieovervågningsmail, som sendes kl. 6 om morgenen. Giv besked til sekretariatet, hvis du ønsker at abonnere på medieovervågningen.