Krav om test og isolation ved indrejse i Danmark 

Der er pr. 6. februar 2021 indført nye krav om isolation og test ved indrejse til Danmark grundet COVID-19. Kravene om isolation og test gælder dog ikke, hvis der kan fremvises dokumentation for et positivt testresultat for COVID-19, som på indrejsetidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt. 

Krav om isolation 
Det er nu et krav og ikke kun en anbefaling, at man isolerer sig i 10 dage efter indrejse til Danmark. Isolationen kan brydes ved negativ PCR-test, der dog først kan tages på 4. dagen efter indrejsen. Fra den 21. april er der ikke længere krav om isolation for personer, der rejser ind i Danmark fra et gult land. Erhvervsrejsende er ikke undtaget kravet om 10 dages isolation. De må dog gerne bryde isolationen for at udføre arbejde, hvis de rejser ind i Danmark fra et gult eller orange land. Så snart de har fri, skal de isolere sig som minimum frem til negativ PCR-test taget på 4. dagen. 
Hvis reglerne om isolation brydes uden lovlig grund, kan det medføre en bøde på 3.500 kr. ved første forseelse. 
 
Krav om test
Der er derudover indført krav om, at alle flyrejsende (også danske statsborgere) skal fremvise en max 24 timer gammel negativ test ved ombordstigning. Hurtigtest skal herefter udføres efter ankomst i lufthavnen. 
Ved indrejse ved sø/landegrænser gælder, at udenlandske statsborgere skal kunne fremvise negativ test ved grænsekontrol. Test skal ske igen senest 24 timer efter indrejse. 
 
Se en mere detaljeret oversigt over reglerne og undtagelserne her.