Workshop om et trygt og sikkert arbejdsmiljø

Få styr på, hvordan du kan skabe et trygt og sikkert psykisk arbejdsmiljø og dermed forebygge krænkelser og grænseoverskridende handlinger samt spotte faresignaler og belastningsreaktioner. Workshoppen afholdes tirsdag den 31. august 2021, 09.00 – 13.00

Workshoppen om et trygt og sikkert arbejdsmiljø afholdes af Hartmanns, der er certificerede arbejdsmiljøkonsulenter med særligt fokus på det psykosociale arbejdsmiljø. Hartmanns tilbyder her en vidensbaseret, praksisnær og case-orienteret workshop om at kunne definere, forebygge og håndtere sager omkring grænseoverskridende adfærd og krænkelser. 

Tilmelding til workshoppen

Formålet med denne workshop er at give deltagerne konkrete værktøjer og gøre deltageren i stand til at:
• Arbejde med forebyggelse og håndtering af sager ud fra lovgivningen på området.
• Forebygge krænkelser og grænseoverskridende handlinger og spotte faresignaler og belastningsreaktioner
• Udvikle politik på området ud fra den korrekte definition af krænkelser
• Kunne skabe organisatoriske strukturer der modvirker krænkelser
• Skabe en kultur hvor fællesskabet arbejder for at minimere krænkende adfærd.
 
Efter workshoppen vil deltageren være i stand til at:
• Indlede dialog med henblik på den svære samtale og kunne afhjælpe belastningsreaktioner
• Sætte konkrete handlinger ind på, at skabe en kultur der modvirker grænseoverskridende og krænkelser
• Opbygge, implementere og forankre en politik på området, der sikre en klar retning
• Løfte perspektiv og fokus fra krænker/offer til kulturfokus og igangsætte tiltag og undersøgelser af sager
• Styrke det generelle psykosociale arbejdsmiljø og være med til at skabe yderligere tryghed og tillid imellem medarbejdere og ledere

Workshoppen kan tilbydes arbejdsmiljørepræsentanter som et supplerende arbejdsmiljøkursus under arbejdsmiljølovgivningen. Kurset er åbent for alle interesserede og henvender sig til ledere og andre med personaleansvar.

Workshoppen afholdes 31. august 2021 kl. 9-13
Workshoppen afholdes hos Kosmopol ved Nørreport i København. Adressen er Fiolstræde 44, 1171 København K.
Pris: 1600,- kr. ekskl. moms per deltager.
Tilmelding senest 20. august 2021. Workshoppen gennemføres kun, hvis der er minimum 15 tilmeldte.