Arbejdsmiljøkursus september 2021

Arbejdsmiljøkursus for film- og tv-branchen 15. - 17. september 2021

Producentforeningen udbyder arbejdsmiljøkurser for film- og tv-branchen. Kurserne er de lovpligtige arbejdsmiljøkurser - tilpasset film- og tv-produktion i så vid udstrækning som muligt. Kurset er tre hele dage fra kl. 8.30 til kl. 16.30: 15. - 17. september 2021. Kurset afholdes hos Kosmopol ved Nørreport i København. Adressen er Fiolstræde 44, DK-1171 København K.. Underviser er Peter Guldager, Arbejdsmiljøkurser, og kurset handler både om det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. 


Producentforeningen opfordrer de arbejdsledere og medarbejderrepræsentanter, der jævnligt deltager i danske produktioner, til at søge om deltagelse på kurset.


Prisen for kurset inkl. forplejning vil være ca. 3.000 kr. + moms pr. deltager. 


Producentforeningen garanterer, at kurset bliver gennemført, når der er tilstrækkeligt mange tilmeldte. Herefter er tilmelding bindende. Det markeres her på siden, når kurset garanteres gennemført. 


Meld dig til her