Arbejdsmiljøkursus marts 2021 - rykket fra februar

Arbejdsmiljøkursus for film- og tv-branchen 3. - 5. marts 2021

Producentforeningen udbyder arbejdsmiljøkurser for film- og tv-branchen. Kurserne er de lovpligtige arbejdsmiljøkurser - tilpasset film- og tv-produktion i så vid udstrækning som muligt. Kurset er tre hele dage fra kl. 8.30 til kl. 16.30: 3. - 5. marts 2021 (NB NYE DATOER). På grund af Covid-19 afholdes kurset digitalt. Underviser er Peter Guldager, Arbejdsmiljøkurser, og kurset handler både om det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. 

Producentforeningen opfordrer de arbejdsledere og medarbejderrepræsentanter, der jævnligt deltager i danske produktioner, til at søge om deltagelse på kurset.

Prisen for kurset inkl. forplejning vil være ca. 2.500 kr. + moms pr. deltager. 

Kurset har nu tilstrækkeligt mange tilmeldte, og der er derfor garanti for, at kurset bliver gennemført. Producentforeningen garanterer, at arbejdsmiljøkurserne bliver gennemført, når der er mindst 8 tilmeldte. 


Tilmelding til kurset.

Læs mere om kurserne her.