Arbejdsmiljøkursus maj 2021

Arbejdsmiljøkursus for film- og tv-branchen 26. - 28. maj 2021.

Producentforeningen udbyder arbejdsmiljøkurser for film- og tv-branchen. Kurserne er de lovpligtige arbejdsmiljøkurser - tilpasset film- og tv-produktion i så vid udstrækning som muligt. Kurset er tre hele dage fra kl. 8.30 til kl. 16.30: 26.- 28. maj 2021. Kurset afholdes hos Kosmopol ved Nørreport i København. Adressen er Fiolstræde 44, DK-1171 København K.. Underviser er Peter Guldager, Arbejdsmiljøkurser, og kurset handler både om det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. 

Producentforeningen opfordrer de arbejdsledere og medarbejderrepræsentanter, der jævnligt deltager i danske produktioner, til at søge om deltagelse på kurset.

Prisen for kurset inkl. forplejning vil være ca. 2.500 kr. + moms pr. deltager. 

Producentforeningen garanterer, at kurset bliver gennemført, idet der nu er tilstrækkeligt mange tilmeldte. 

Tilmelding til kurset.

Læs mere om kurserne her.