Arbejdsmiljøkursus december 2021

Arbejdsmiljøkursus 1. - 3. december 2021.

Producentforeningen udbyder arbejdsmiljøkurser for film- og tv-branchen. Kurserne er de lovpligtige arbejdsmiljøkurser - tilpasset film- og tv-produktion i så vid udstrækning som muligt. Kurset er tre hele dage fra kl. 8.30 til kl. 16.30: 1. - 3. december 2021. Kurset afholdes i København (præcis adresse afventer). Underviser er Peter Guldager, Arbejdsmiljøkurser, og kurset handler både om det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. 

Producentforeningen opfordrer de arbejdsledere og medarbejderrepræsentanter, der jævnligt deltager i danske produktioner, til at søge om deltagelse på kurset.

Prisen for kurset inkl. forplejning vil være 3.000 kr. + moms pr. deltager. 

Producentforeningen garanterer, at kurset bliver gennemført, når der er mindst 8 tilmeldte (markeres på siden her). Når det er sikkert, at kurset afholdes, er tilmeldingen bindende. 

Tilmelding til kurset.

Læs mere om kurserne her.