Arbejdsmiljøkursus april/maj 2020

Producentforeningens arbejdsmiljøkursus tilpasset filmbranchen foråret 2020 er aflyst på grund af corona-krisen.

Det aktuelle kursus er aflyst. Hvis det er muligt at afholde kurset digitalt, bliver det annonceret her. Alternativt henvises til næste kursus, som afholdes i august 2020 - læs mere her: https://pro-f.dk/kalender/arbejdsmiljøkursus-august-2020

Producentforeningen opfordrer de arbejdsledere og medarbejderrepræsentanter, der jævnligt deltager i danske produktioner, til at søge om deltagelse på kurset.
Prisen for kurset inkl. forplejning vil være ca. 2.500 kr. + moms pr. deltager. Betaling herfor aftales særskilt mellem producenten og arbejdslederen/medarbejderrepræsentanten.

Tilmelding til kurset er bindende. Vi garanterer, at kurset bliver gennemført, når der er mindst 8 tilmeldte (markeres på siden her). 

Læs mere om kurset her.

Kom på maillisten og få besked, når der er nye kurser

På kurset bruges den branchevejledning, som er udarbejdet af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA), som kan hentes her eller rekvireres i trykt form hos Producentforeningen.