Oversigt over personer m. arbejdsmiljøuddannelse

Her finder du en oversigt over personer i film- og tv-branchen, som har gennemført Producentforeningens branchespecifikke arbejdsmiljøkursus svarende til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Der fremgår tillige navne på personer, som har deltaget i et produktionsspecifikt kursus afholdt af enkeltproducenter.

Personerne har på Producentforeningens forespørgsel samtykket til at fremgå af oversigten. Der kan være yderligere personer i branchen, der har gennemført uddannelsen, men som ikke fremgår af listen. Efterspørg altid kursusbevis som dokumentation for, at vedkommende har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Log ind for at se mere

Er du ikke oprettet som medlem? Opret dig nu

Oversigt over personer m. arbejdsmiljøuddannelse

Her finder du en oversigt over personer i film- og tv-branchen, som har gennemført Producentforeningens branchespecifikke arbejdsmiljøkursus svarende til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Der fremgår tillige navne på personer, som har deltaget i et produktionsspecifikt kursus afholdt af enkeltproducenter.

Personerne har på Producentforeningens forespørgsel samtykket til at fremgå af oversigten. Der kan være yderligere personer i branchen, der har gennemført uddannelsen, men som ikke fremgår af listen. Efterspørg altid kursusbevis som dokumentation for, at vedkommende har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.