Arbejdstid og hviletid

Producenten skal have reglerne om hviletid og fridøgn for øje, når en produktion skal planlægges. Hvileperioden for ansatte skal være på mindst 11 sammenhængende timer, men kan dog nedsættes i særlige tilfælde.

Arbejdsmiljølovens bestemmelser fastlægger et minimum for ansattes daglige hviletid og ugentlige fridøgn.

Bestemmelserne omfatter som hovedregel alle ansatte. Dog gælder reglerne for hviletid og fridøgn ikke for personer, som på grund af specialviden eller lignende forhold har en særlig selvstændig stilling i forhold til den pågældende produktion.

Log ind for at se mere

Er du ikke oprettet som medlem? Opret dig nu

Arbejdstid og hviletid

Producenten skal have reglerne om hviletid og fridøgn for øje, når en produktion skal planlægges. Hvileperioden for ansatte skal være på mindst 11 sammenhængende timer, men kan dog nedsættes i særlige tilfælde.

Arbejdsmiljølovens bestemmelser fastlægger et minimum for ansattes daglige hviletid og ugentlige fridøgn.

Bestemmelserne omfatter som hovedregel alle ansatte. Dog gælder reglerne for hviletid og fridøgn ikke for personer, som på grund af specialviden eller lignende forhold har en særlig selvstændig stilling i forhold til den pågældende produktion.